Menu

Tijdschrift Natuur.stad

Natuurpunt Antwerpen Stad geeft een driemaandelijks tijdschrift uit, Natuur.stad (16 bladzijden dik). Druk- en verzendkosten vormen zo ongeveer de zwaarste post op onze kleine begroting, dus zijn we ijverig op zoek naar adverteerders, om ons de kans te geven het aantal bladzijden uit te breiden.

Een redactieteam zorgt voor de uitgave van het blad, maar je hoeft niet in de redactie te zitten om artikels te schrijven! Stuur je teksten over natuur in de stad en andere onderwerpen die onze leden en lezers kunnen interesseren naar de redactie en we vertellen je of en hoe ze opgenomen kunnen worden.

We stellen op de website enkele pdf’s ter beschikking van de oude nummers van Natuur.stad.

Natuur.stad 2017 nummer 3

Natuur.stad 2017 nummer 4

Natuur.stad 2018 nummer 1

Natuur.stad 2018 nummer 2

Natuur.stad 2018 nummer 3

Natuur.stad 2018 nummer 4

Natuur.stad 2019 nummer 1

Natuur.stad 2019 nummer 2

Natuur.stad 2019 nummer 3