Menu

Steden herbergen heel wat verschillende habitats en huisvesten een grote diversiteit aan planten en dieren. Natuurpunt Antwerpen Stad geeft de natuur in de stad de aandacht die ze verdient en stelt alles in het werk om deze habitats te vrijwaren.

Dit realiseren we door het beleid in onze stad te beïnvloeden en de bewoners te informeren door het opzetten van allerhande activiteiten en infomomenten.

We inventariseren flora en fauna en we beschermen deze door beheerwerken uit te voeren in ons natuurgebied en andere groene plekken in de stad.

Natuurbeheer en beleid

Dit realiseren we door het beleid in onze stad te beïnvloeden en de bewoners te informeren door het opzetten van allerhande activiteiten en infomomenten.

Educatie en Studie

NAS organiseert cursussen lezingen en discussies. Daarnaast kan je je aansluiten bij een van de verschillende werkgroepen:

  • Fonas: Floristisch Onderzoek NAS
  • de Vogelwerkgroep
  • monitoring van verschillende gebieden

Nieuws van De Stadsmus, Jo-NAS en FONAS

Trektelpost in Antwerpen Stad (Oosterweelbocht) – seizoen 2

De grote trek is weer begonnen, vele moedige grote en kleine vogels zijn onderweg om over onze hoofden naar het zonnige zuiden te vliegen. Wij van Vogelwerkgroep De

Lees meer
Mexicobruggen

FONAS: De Mexicobruggen op het eilandje, 10-09-2019

Met zes deelnemers staan we aan de brug op de Zuidkaai van het Houtdok. De laatste jaren is de buurt haast compleet volgebouwd met torenflats en de havenactiviteit

Lees meer

FONAS: Begraafplaats Middelheim, 13-08-2019

Acht van onze stadsonderzoekers komen samen aan de ingang, waar we al meteen Sikkelklaver kunnen noteren, al leek éen aanvankelijk ook wat op Smalle rolklaver. We determineren ook

Lees meer

Tijdschrift Natuur.stad

Natuurpunt Antwerpen Stad geeft een driemaandelijks tijdschrift uit, Natuur.stad (16 bladzijden dik). Druk- en verzendkosten vormen zo ongeveer de zwaarste post op onze kleine begroting, dus zijn we ijverig op zoek naar adverteerders, om ons de kans te geven het aantal bladzijden uit te breiden.

Ontdekken en beleven

Ieder jaar organiseert NAS in het stadscentrum een inheemse plantenmarkt. En dit met groeiend succes! Met deze activiteit wil NAS biologisch gekweekte, inheemse/streekeigen planten promoten en hiermee een zo groot mogelijk publiek bereiken. Dergelijk plantgoed ondersteunt het ecosysteem en dus de biodiversiteit op de maximaal mogelijke manier.
Deze plantenmarkt organiseren we in het voorjaar (april of mei).

Gevelgroenactie

Gevelgroenactie

Naast de jaarlijkse groenmarkt organiseert NAS ook de gevelgroenactie in het kader van de burgerbegroting. Deze actie waarbij plantgoed en materiaal voor een geveltuin wordt aangeleverd door NAS is slechts van toepassing indien de verkrijger ervan voldoet aan strikte voorwaarden. Dit gebeuren vindt plaats in november. De inschrijvingen ervoor wat vroeger.

Informatie omtrent de gevelgroenactie