Menu

Steden herbergen heel wat verschillende habitats en huisvesten een grote diversiteit aan planten en dieren. Natuurpunt Antwerpen Stad geeft de natuur in de stad de aandacht die ze verdient en stelt alles in het werk om deze habitats te vrijwaren.

Dit realiseren we door het beleid in onze stad te beïnvloeden en de bewoners te informeren door het opzetten van allerhande activiteiten en infomomenten.

We inventariseren flora en fauna en we beschermen deze door beheerwerken uit te voeren in ons natuurgebied en andere groene plekken in de stad.

Natuurbeheer en beleid

Dit realiseren we door het beleid in onze stad te beïnvloeden en de bewoners te informeren door het opzetten van allerhande activiteiten en infomomenten.

Educatie en Studie

NAS organiseert cursussen lezingen en discussies. Daarnaast kan je je aansluiten bij een van de verschillende werkgroepen:

  • Fonas: Floristisch Onderzoek NAS
  • de Vogelwerkgroep
  • monitoring van verschillende gebieden

Bijdragen De Stadsmus, Jo-NAS, FONAS

Het wonderbaarlijke ontstaan van een trektelpost in Antwerpen Stad (Oosterweelbocht)

Het zaadje werd in de lente 2018 geplant, toen we hoorden van een man die twintig jaar geleden vanuit zijn dakappartement arenden, buizerds, wouwen en kiekendieven boven de

Lees meer

Monitoring van enkele opmerkelijke biotopen op Wolvenberg

Met zes deelnemers bezoeken we ons natuurgebied. Er is op het terrein opnieuw een duidelijke invloed van zowel het beheer als de konijnenvraat. De vroege maaibeurt die we

Lees meer

Hoe maak je je tuin vogelvriendelijk?

Vogels hebben graag een tuin die wat verwilderd is. Met een beetje struikgewas om zich in en onder te verstoppen en wat losse bladeren om in te scharrelen,

Lees meer

Ontdekken en beleven

Ieder jaar organiseert NAS in het stadscentrum een inheemse plantenmarkt. En dit met groeiend succes! Met deze activiteit wil NAS biologisch gekweekte, inheemse/streekeigen planten promoten en hiermee een zo groot mogelijk publiek bereiken. Dergelijk plantgoed ondersteunt het ecosysteem en dus de biodiversiteit op de maximaal mogelijke manier.
Deze plantenmarkt organiseren we in het voorjaar (april of mei).

Gevelgroenactie

Gevelgroenactie

Naast de jaarlijkse groenmarkt organiseert NAS ook de gevelgroenactie in het kader van de burgerbegroting. Deze actie waarbij plantgoed en materiaal voor een geveltuin wordt aangeleverd door NAS is slechts van toepassing indien de verkrijger ervan voldoet aan strikte voorwaarden. Dit gebeuren vindt plaats in november. De inschrijvingen ervoor wat vroeger.

Informatie omtrent de gevelgroenactie