Menu

Steden herbergen heel wat verschillende habitats en huisvesten een grote diversiteit aan planten en dieren. Natuurpunt Antwerpen Stad geeft de natuur in de stad de aandacht die ze verdient en stelt alles in het werk om deze habitats te vrijwaren.

Dit realiseren we door het beleid in onze stad te beïnvloeden en de bewoners te informeren door het opzetten van allerhande activiteiten en infomomenten.

We inventariseren flora en fauna en we beschermen deze door beheerwerken uit te voeren in ons natuurgebied en andere groene plekken in de stad.

Natuurbeheer en beleid

Dit realiseren we door het beleid in onze stad te beïnvloeden en de bewoners te informeren door het opzetten van allerhande activiteiten en infomomenten.

Educatie en Studie

NAS organiseert cursussen lezingen en discussies. Daarnaast kan je je aansluiten bij een van de verschillende werkgroepen:

  • Fonas: Floristisch Onderzoek NAS
  • de Vogelwerkgroep
  • monitoring van verschillende gebieden

Nieuws van De Stadsmus, Jo-NAS en FONAS

Slechtvalken in ’t vizier in Borgerhout

In en rond Borgerhout kan je op verschillende plaatsen slechtvalken bewonderen. Aan de voet van de Sint-Jan-Evangelistkerk (Peperbus) en aan de Sint-Hubertuskerk in Berchem vind je regelmatig prooiresten.

Lees meer
Knoopkruid, zicht op de hoofdjesbloem en bladen

FONAS – Floristisch onderzoek van Natuurpunt Antwerpen Stad 2022

Onze werkgroep FONAS start opnieuw met de monitoring van enkele werkgebieden van Natuurpunt Antwerpen Stad. Per “groengebied” worden alle planten in een lijst genoteerd met enkele interessante evoluties.

Lees meer

Vogeltrektellen aan de Schelde

Vogelwerkgroep de Stadsmus bemant ook in coronatijden haar virusvrije trektelpost op de Scheldedijk aan de Oosterweelbocht, honderd meter ten noorden van het Droogdokkenpark of ook wel ‘Belvedere’. En

Lees meer

Tijdschrift Natuur.stad

Natuurpunt Antwerpen Stad geeft een driemaandelijks tijdschrift uit, Natuur.stad (16 bladzijden dik). Druk- en verzendkosten vormen zo ongeveer de zwaarste post op onze kleine begroting, dus zijn we ijverig op zoek naar adverteerders, om ons de kans te geven het aantal bladzijden uit te breiden.

Inheemse plantenmarkt

Ieder jaar organiseert NAS in het stadscentrum een inheemse plantenmarkt. En dit met groeiend succes! Met deze activiteit wil NAS biologisch gekweekte, inheemse/streekeigen planten promoten en hiermee een zo groot mogelijk publiek bereiken. Dergelijk plantgoed ondersteunt het ecosysteem en dus de biodiversiteit op de maximaal mogelijke manier.
Deze plantenmarkt organiseren we in het voorjaar (april of mei).