Menu

Steden herbergen heel wat verschillende habitats en huisvesten een grote diversiteit aan planten en dieren. Natuurpunt Antwerpen Stad geeft de natuur in de stad de aandacht die ze verdient en stelt alles in het werk om deze habitats te vrijwaren.

Dit realiseren we door het beleid in onze stad te beïnvloeden en de bewoners te informeren door het opzetten van allerhande activiteiten en infomomenten.

We inventariseren flora en fauna en we beschermen deze door beheerwerken uit te voeren in ons natuurgebied en andere groene plekken in de stad.

Natuurbeheer en beleid

Dit realiseren we door het beleid in onze stad te beïnvloeden en de bewoners te informeren door het opzetten van allerhande activiteiten en infomomenten.

Educatie en Studie

NAS organiseert cursussen lezingen en discussies. Daarnaast kan je je aansluiten bij een van de verschillende werkgroepen:

  • Fonas: Floristisch Onderzoek NAS
  • De Stadsmus – Vogelwerkgroep
  • monitoring van verschillende gebieden

Nieuws van De Stadsmus, Jo-NAS en FONAS

Vogelweekend De Stadsmus naar de Ardennen

Notenkraker en waterspreeuw, in de stad zal je deze vogels zelden vinden. Daarom gaat onze Antwerpse vogelwerkgroep de Stadsmus er naar op zoek in de Ardennen. Uiteraard zullen

Lees meer
hondsdraf

FONAS – Floristisch onderzoek en monitoring Natuurpunt Antwerpen Stad 2024

Fotodatabank NAS Jaarlijks worden verschillende groene plekken in het werkgebied van Natuurpunt Antwerpen Stad bezocht door de Werkgroep FONAS. Per “groengebied” worden alle planten in een lijst genoteerd

Lees meer

Vogelwerkgroep De Stadsmus – jaarkalender 2024

Waarschijnlijk is iedereen al volop bezig met de agenda’s voor 2024 aan te vullen! Daarom geven we hieronder al de jaarkalender 2024 voor De Stadsmus mee. Noteren maar!

Lees meer

Tijdschrift Natuur.stad

Natuurpunt Antwerpen Stad geeft een driemaandelijks tijdschrift uit, Natuur.stad (16 bladzijden dik). Druk- en verzendkosten vormen zo ongeveer de zwaarste post op onze kleine begroting, dus zijn we ijverig op zoek naar adverteerders, om ons de kans te geven het aantal bladzijden uit te breiden.

Inheemse plantenmarkt

Ieder jaar organiseert NAS in het stadscentrum een inheemse plantenmarkt. En dit met groeiend succes! Met deze activiteit wil NAS biologisch gekweekte, inheemse/streekeigen planten promoten en hiermee een zo groot mogelijk publiek bereiken. Dergelijk plantgoed ondersteunt het ecosysteem en dus de biodiversiteit op de maximaal mogelijke manier.
Deze plantenmarkt organiseren we in het voorjaar (april of mei).