Menu

Vogelwerkgroep De Stadsmus

De stad is misschien niet de eerste plek die in je opkomt wanneer je aan vogelkijken denkt. Maar je hoeft slechts op te kijken om op te merken dat voorheen onzichtbare vogels echt overal zijn. Vogelkijken in de stad is vooral een ingesteldheid, voor wie de stad ziet als een vogel gaat een nieuwe wereld open. De Oudaan en de Kathedraal zijn plots hoge kliffen, perfect voor een nestelende Slechtvalk. Het stadspark is een groene oase, omgeven door kunstmatige rotsen, een ideale plek om insecten te zoeken en even op adem te komen. Zelfs ‘s nachts is de verlichte stad een baken voor trekkende koperwieken of passerende ganzen. Stadstuintjes zijn vaak kleine reservaten waar mezen, merels en vinken het helemaal naar hun zin hebben. Een wandeling langs de kaaien of een winkeltripje naar de Meir kunnen allerlei verrassingen opleveren. Het enige wat je moet doen: hou je oren gespitst en kijk op!

Wie zijn we en wat doen we?

De Stadsmus is een werkgroep die kadert binnen de afdeling Studie van de Natuurpuntafdeling Antwerpen Stad.
We inventariseren de vogels in de stad via de website http://waarnemingen.be

In onze veranderende stadsbiotoop komt de leefwereld van de vogels steeds meer onder druk te staan.
We werken aan projecten om deze leefwereld beter te beschermen.
We zijn uiteraard ook geïnteresseerd in de vogels buiten onze stad. Dit komt dus ook aan bod in onze activiteiten.

Enkele keren per jaar organiseren we een vogeltelling in een aantal parken in onze stad.
Samen met de stadsadministratie werken we aan een paar projecten voor de bescherming van de Gierzwaluw.
Onder leiding van een gids gaan we op vogeluitstap naar interessante gebieden buiten de stad.
Elk seizoen komen we samen om onze activiteiten te plannen en te evalueren.

Waarom een vogelwerkgroep in 't Stad?

In onze stad voelen vogels zich thuis, van kleine zangvogels tot grote roofvogels. Je vindt ze in onze straten en parken en tuinen en aan de Schelde, in de haven en op industrieterreinen. Sommigen zijn slechts wintergasten, anderen vinden hier een broedplaats.
Het is boeiend om onze stadsvogels samen met andere vogelliefhebbers te bestuderen. Het is belangrijk om ze te inventariseren en om hun evoluties in aantallen te kennen.
Daardoor kunnen gepaste beschermingsmaatregelen genomen worden.

Monitoring

Het monitoren van gebieden of van bepaalde soorten is een belangrijke indicatie voor het behoud van flora en fauna in onze stad.
FONAS doet dit voor de planten, de Vogelwerkgroep doet het voor de vogels.
Andere werkgroepen kunnen worden opgestart.
Mensen met een soortspecifieke interesse en kennis kunnen hun gegevens aan ons doorgeven.

Monitoring is belangrijk omdat men kan zien of een soort gedijt, verdwijnt of overleeft en zelfs uitbreidt. Het beheer van groene zones kan worden aangepast om fauna en flora optimaal te laten ontwikkelen. Dit kan zowel nuttig zijn naar de groendienst toe als naar de bewoners van onze stad voor hun tuin of voor hun medewerking binnen natuurgebieden en parken. Op termijn kan men een evolutie bemerken in de biodiversiteit  van het terrein.

Iets voor jou?

Ben je als vogelliefhebber een beginneling of een specialist?
In onze werkgroep is iedereen welkom.
Iedereen kan aan onze activiteiten deelnemen en mag zelf initiatieven voorstellen.

Hier kan je ons vinden

Het Antwerps vogelnieuws kan je volgen in het tijdschrift van Natuurpunt Antwerpen Stad en op de website. www.natuurpuntantwerpenstad.be

Onze activiteiten kan je volgen op deze website en op onze facebookpagina.
www.facebook.com/pg/destadsmus/

Als je bij onze werkgroep wil aansluiten dan kan dit door een simpele mail te sturen naar
vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be

Waarnemingen

Je kan waarnemingen alle dagen voor elk stadsdeel volgen op de website www.waarnemingen.be
Op de website vind je informatie over enkele handige apps voor je smartphone.
Doe mee! Registreer je en ga aan de slag.

Bijdragen

Slechtvalken in ’t vizier in Borgerhout

In en rond Borgerhout kan je op verschillende plaatsen slechtvalken bewonderen. Aan de voet van de Sint-Jan-Evangelistkerk (Peperbus) en aan de Sint-Hubertuskerk in Berchem vind je regelmatig prooiresten.

Lees meer

Vogeltrektellen aan de Schelde

Vogelwerkgroep de Stadsmus bemant ook in coronatijden haar virusvrije trektelpost op de Scheldedijk aan de Oosterweelbocht, honderd meter ten noorden van het Droogdokkenpark of ook wel ‘Belvedere’. En

Lees meer

Trektelpost in Antwerpen Stad (Oosterweelbocht) – seizoen 2

De grote trek is weer begonnen, vele moedige grote en kleine vogels zijn onderweg om over onze hoofden naar het zonnige zuiden te vliegen. Wij van Vogelwerkgroep De

Lees meer