Menu

Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS) is een afdeling van Natuurpunt vzw, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen. Ze verenigt de leden van Natuurpunt die wonen in Antwerpen (2000, 2018, 2060), in Borgerhout (2140) binnen de Ring en in Berchem (2600).

Historiek

Natuurpunt Antwerpen Stad is de afdeling van Natuurpunt in Antwerpen sinds 2012. Voorheen waren zes afdelingen van Natuurpunt actief in delen van de stad. Zowel Natuurpunt Antwerpen Noord als Natuurpunt Land van Reyen hadden een afzonderlijke werking in het stadscentrum. Natuurpunt Schijnbeemden, voorheen Natuurpunt Schijnvallei was actief in Borgerhout (en is dat nog steeds in Borgerhout buiten de Ring).

Na het nodige overleg tussen de afdelingen werd besloten de krachten te bundelen en in het stadscentrum een nieuwe afdeling op te richten. De drie afdelingen stonden daarvoor een deel van hun werkingsgebied af.
Alle leden van Natuurpunt die binnen de nieuwe afdelingsgrenzen wonen, werden uitgenodigd op de oprichtingsvergadering die plaatsvond op 16 maart 2012 en zijn nu normaal aangesloten bij Antwerpen Stad.

We zijn met onze afdeling Natuurpunt Antwerpen Stad toegetreden tot het regionale samenwerkingsverband Schijnvallei vzw. Eind juni 2016 stelden we een dossier samen en begin december kregen we de mededeling van de Vlaamse Regering dat de subsidies voor deze uitgebreide vzw werden goedgekeurd.

De Schijn

De Schijn als rode draad

In het voorjaar 2017 diende zich de mogelijkheid aan om een aanvraag te doen om het bestaande regionale samenwerkingsverband Schijnvallei uit te breiden tot 10 gemeenten. De “regionale Schijnvallei” die reeds een deel van Antwerpen (Borgerhout extra muros en Deurne), Borsbeek, Ranst, Schilde, Wijnegem en Wommelgem bestrijkt, werd uitgebreid met het intra-murosdeel van de districten Antwerpen, Borgerhout en Berchem (ook extra muros) en met de gemeenten Zoersel en Westmalle. De vallei van de Schijn, van de oorsprong tot de natuurlijke monding in de Schelde, vormt de rode draad door het nieuwe Natuurpuntgebied.

Missie

Antwerpen structureel groener maken, waarbij de natuurwaarde van dat groen voorop staat.

Dat willen we realiseren door:

 • Vrijwilligerswerking
 • Kennis en expertise opbouwen
 • Samenwerking met andere verenigingen en het stadsbestuur
 • Sensibilisering voor het thema ‘natuur in de stad’
 • Educatieve initiatieven zoals cursussen en natuurwandelingen
 • Beheerwerken
 • Verwerven van terreinen
 • Ledenwerving

Waaraan beantwoorden onze activiteiten?

 • Het realiseren van kwalitatief groen in de stad (bvb. Park mee!, gevelgroen).
 • Het beheer van ons natuurgebied Wolvenberg.
 • Het sensibiliseren/informeren van mensen/politiek voor onze missie (gidsbeurten, overleg).
 • Het merk ‘Natuurpunt’ ondersteunen en sterker maken.
 • Het versterken van de cohesie tussen vrijwilligers en/of leden.
 • Het uitbreiden van de kennis rond natuur binnen de vereniging (bvb. monitoring, cursussen).

NAS grijpt elke kans om op bijkomende oppervlakte kwalitatief groen te creëren of te bepleiten.
NAS is voorstander van het faciliteren van spontane natuurlijke processen in de stad.
NAS wil inheemse/streekeigen planten promoten.
NAS is tegen het planten van invasieve exoten en is voor het verwijderen ervan.
NAS is voor het -op termijn- vervangen van niet invasieve exoten door inheems/streekeigen plantgoed op plaatsen waar deze soorten kunnen gedijen.
NAS promoot een extensief en natuurlijk beheer van het stedelijk groen (particulier en openbaar).
Waar nodig wil NAS soortgerichte maatregelen bevorderen (bvb. Gierzwaluwnestkasten, Vleermuizenkasten, insectenhotels,…)