Menu
Koen Van Keer

Koen Van Keer

Voorzitter, verantwoordelijke werkveld Beleid en verantwoordelijke uitgever van ‘Natuur.stad’

Persoonlijke boodschap: met onze beleidswerking gaan we in gesprek met politici en met de stadsdiensten. We vertegenwoordigen daarbij ook de bezorgdheden van bewoners met betrekking tot het verdwijnen van groen in de stad. De voorbije jaren ging ook veel tijd naar overleg met de aangestelde ontwerpteams, over de ecologische inrichting van de ringparken.

Johan Wijckmans

Johan Wyckmans

Ondervoorzitter, verantwoordelijke werkveld Vereniging, de organisatie van activiteiten voor leden en voor het groot publiek

Persoonlijke boodschap: wij blijven ons inzetten voor een groene en biodiverse stad. Door evenementen als onze Inheemse Plantenmarkt slagen we er stilaan in om onze mede-stadsbewoners bewust te maken van het nut van inheemse en autochtone planten en bloemen. De liefde voor de natuur brengt ons samen bij NAS. Johan woont in 2000 Antwerpen.

Ludwig Van den Eynde

Penningmeester

Persoonlijke boodschap: met de bestuursploeg ga ik proberen het goede werk van Marc, onze ex-penningmeester, verder te zetten. Een gezonde financiële basis laat toe om onze activiteiten verder te ontwikkelen. Natuur in de stad is één van de grondvesten van het natuurbeleid in Vlaanderen. Samen met de leden moeten we alles zetten op een groenere, mooiere, waterrijke stad in de zeer nabije toekomst.

Marc Andries

Verantwoordelijke werkveld Educatie

Persoonlijke boodschap: als nieuw bestuurslid wil ik elke Antwerpenaar met een hart voor de natuur proberen te enthousiasmeren, zodat het draagvlak van Natuurpunt Antwerpen Stad vergroot. Daarvoor organiseren we cursussen, voordrachten, workshops en gegidste natuurwandelingen.

Guy Van Steen

Guy Van Steen

Verantwoordelijke werkveld Studie

Persoonlijke boodschap: met de vogelwerkgroep onderzoeken we welke vogels in onze stad aanwezig zijn, en waar en wanneer we ze kunnen waarnemen. Sedert vorig jaar werken we ook mee aan beschermingsprojecten, o.a. voor gierzwaluwen. De stad is een heel aparte omgeving met een eigen natuurbeleving. Guy woont in 2018 Antwerpen.

Silke Hoefkens

Bestuurder

Bericht aan het dagelijks bestuur

Bericht aan het dagelijks bestuur

Dit bericht wordt gericht aan de leden van het dagelijks bestuur.

  • Waarover gaat het bericht
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.