Menu

In 2025 zal het Natuurhuis Brialmont officieel worden geopend. Het wordt het eerste Vlaamse natuureducatieve centrum gespecialiseerd in ‘Natuur in de stad’. Het gebouw bevindt zich naast het erkende natuurreservaat Wolvenberg-Brilschans in Berchem.

Je kan op deze pagina alle nieuwtjes en evoluties rond de bouw van het Brialmonthuis volgen!

Het Natuurhuis zal verschillende werkingen hebben. Kort gezegd zullen er 3 hoofdfuncties zijn:

Expertisecentrum

Steden en gemeenten die vragen hebben rond natuurwerking zoals aankoop, beheer, vergunningen en erkenningen van natuurgebieden, zullen hier beroep kunnen doen op de expertise van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Vlaams departement Omgeving.

Natuureducatiefcentrum

Antwerpen telt meer dan 400 scholen. We willen de leerlingen van die scholen de natuur in de stad laten ontdekken. Ook de bezoekers van het natuurgebied Wolvenberg-Brilschans, Park Brialmont of Ringpark Groene Vesten, kunnen in het Natuurhuis terecht. De educatieve werking zal door Natuurpunt worden verzorgd.

Ontmoetingsplaats

Het Natuurhuis Brialmont is tenslotte een ontmoetingsplek, waar vormen van co-working worden gefaciliteerd, maar waar ook gewoon bij een glas kan genoten worden van de omgeving en een goed gesprek, al dan niet over stedelijke natuur.

17.12.2023 - Steun de aankoop van materiaal voor Natuurhuis Brialmont!

Een gebouw is natuurlijk essentieel, maar daarmee heb je nog geen werking, nog geen meubelen, geen IT-faciliteiten, geen didactisch materiaal,… Als we al die bezoekers willen boeien via lessen, wandelingen, presentaties en tentoonstellingen, dan hebben we bijkomende financiering nodig en daarvoor rekenen we op de Antwerpenaar die ervan overtuigd is dat educatie cruciaal is voor het redden van onze natuur.

Een schenking voor het Natuurhuis Brialmont kan op reknr. BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding ‘project 4032 Natuurhuis Brialmont’.

Van elke gift van meer dan 40 euro krijg je via de belastingen 45 procent terugbetaald. Verschillende giften aan Natuurpunt worden samengeteld. Tot tien procent van je netto-inkomen kun je in mindering brengen. Als het bedrag van je belasting nul is, heb je geen recht op belastingvermindering.