Menu

Waarnemingen in Wolvenberg

De waarnemingen die op deze pagina zijn terug te vinden, zijn de op deze website gedocumenteerde waarnemingen. Op  deze link vind je een gedetailleerder overzicht van recent gedane waarnemingen in Wolvenberg.

Overigens is Waarnemingen.be, de website waarnaar de link verwijst, een organisatie van o.m. Natuurpunt, die iedereen in staat wil stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van België en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst.

Flora in Wolvenberg

Het merendeel van de vegetatie in  Wolvenberg is inheems. Veldesdoorns, winterlindes, meidoorns, sleedoorns, gewone vlieren, schietwilgen, zomereiken, en berken zijn goed voor het merendeel van de permanente inheemse begroeiing. Daarnaast is er o.a. Brede wespenorchis, Grote kaardebol, Heelblaadjes, Gewone agrimonie, Gewone brunel en Koninginnenkruid te zien.

hondsdraf

FONAS – Floristisch onderzoek en monitoring Natuurpunt Antwerpen Stad 2024

Fotodatabank NAS Jaarlijks worden verschillende groene plekken in het werkgebied van Natuurpunt Antwerpen Stad bezocht door de Werkgroep FONAS. Per “groengebied” worden alle planten in een lijst genoteerd

Lees meer
Knoopkruid, zicht op de hoofdjesbloem en bladen

FONAS – Floristisch onderzoek van Natuurpunt Antwerpen Stad 2022

Onze werkgroep FONAS start opnieuw met de monitoring van enkele werkgebieden van Natuurpunt Antwerpen Stad. Per “groengebied” worden alle planten in een lijst genoteerd met enkele interessante evoluties.

Lees meer

Inventarisatie Flora & Fauna Wolvenberg

Je wist wellicht al wel dat er veel te zien is in de Wolvenberg. En dat werd recent bevestigd door een officiële inventarisatie van de flora en fauna,

Lees meer

Fauna in Wolvenberg

Naast de onvermijdelijke konijnen zie je in Wolvenberg geregeld kraaien, eksters en kauwen. Een vluchtende gaai is al een uitzonderlijker beeld.  Ook het opstekend staartje van een winterkoninkje zag ik wel eens.  Van een vos zag ik wel eens een geurig souvenir. In de vijver zie je wilde eenden, meerkoeten en ook wel eens een blauwe of andere reiger. Er zijn ook sterke vermoedens over het bestaan van spechten, marters en ander fraais in Wolvenberg.

Verder zijn er natuurlijke de onvermijdelijke kleine koolwitjes die zich graag aan de zon warmen. Ook atalanta’s, gehakkelde aurelia’s en bonte zandoogjes laten zich relatief eenvoudig zien. Daarnaast zijn er de aardhommel, akkerhommel en steenhommel. Ook de Bruinrode heidelibel heeft een plaats in Wolvenberg.

Inventarisatie Flora & Fauna Wolvenberg

Je wist wellicht al wel dat er veel te zien is in de Wolvenberg. En dat werd recent bevestigd door een officiële inventarisatie van de flora en fauna,

Lees meer

Akkerhommel

Hommels zijn meestal sociale insecten die in kolonies leven met een enkele koningin. Hommels hebben een rond lichaam dat bedekt is met een zachte vacht. Hommels voeden zich

Lees meer
De gehakkelde aurelia

Gehakkelde aurelia

Op 17 juli 2019 zag ik deze Gehakkelde aurelia. Deze vlinder heeft als waardplanten o.a. de Grote brandnetel, net als de Atalanta. Aurelia betekent overigens goudkleurig in het

Lees meer

Exoten in Wolvenberg

Soorten zijn ‘uitheems’ als zij door menselijk toedoen buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied zijn geïntroduceerd. Uitheemse soorten worden ook wel ‘exoten’ genoemd. De ene exoot is de andere niet. Sommige exoten woekeren, andere gedijen. Een exoot die veel aandacht van onze beheerders eist is de Japanse duizendknoop. De bestrijding van deze exoot is zeker geen eenvoudige klus en houdt nooit op.

Tak van de Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop – invasieve exoot

Ook in Wolvenberg hebben we te maken met de Japanse duizendknoop. Citaat rechtstreeks uit Ecopedia Japanse duizendknoop is een typische soort van voedselrijke, vochtige standplaatsen, zowel in de

Lees meer
Zaailing van de Gewone esdoorn

Gewone esdoorn

Op enkele uitzonderingen na komen esdoorns voor in de gematigde streken van het noordelijk halfrond. Enkel de Spaanse aak (veldesdoorn) en de gewone esdoorn zijn inheems in België.

Lees meer
Robinia

Robinia – exoot

De Robinia is een exoot, en wegens zijn grote kiemkracht wordt hij als invasief bestempeld. Hoewel de Robinia op de foto al een tijdje geveld is, bloeit hij

Lees meer