Akkerhommel

Hommels zijn meestal sociale insecten die in kolonies leven met een enkele koningin. Hommels hebben een rond lichaam dat bedekt is met een zachte vacht. Hommels voeden zich met nectar.

De akkerhommel is een zeer algemene en sociale soort, en vindt men dan ook terug in Wolvenberg. De akkerhommel heeft een oranjebruin gekleurd borststuk en de punt van het achterlijf is bruinrood gekleurd. De akkerhommel zal niet gauw steken. De akkerhommel is o.a. te vinden op distel en smeerwortel.

Deze waarneming deed ik op 21 september.

Achterlijf akkerhommel

Het achterlijf en borststuk van een akkerhommel op een speerdistel

Zijaanzicht van de akkerhommel

Zijaanzicht van de akkerhommel

Vooraanzicht van de akkerhommel

Vooraanzicht van de akkerhommel