Japanse duizendknoop – invasieve exoot

Ook in Wolvenberg hebben we te maken met de Japanse duizendknoop.

Citaat rechtstreeks uit Ecopedia

Japanse duizendknoop is een typische soort van voedselrijke, vochtige standplaatsen, zowel in de (half)schaduw als in de volle zon. Ze wordt aangetroffen langs de bermen van wegen, spoorwegen en rivieren, in en langs bossen, op braakliggende terreinen, verlaten spoorwegterreinen enz. Waar Japanse duizendknoop opduikt, is de soort onverwoestbaar en neemt ze binnen de kortste keren grote oppervlakten in, waaronder geen enkele inheemse soort overleeft. Haar uitbreiding gebeurt hoofdzakelijk vegetatief, hoewel onlangs werd aangetoond dat ze in Vlaanderen zaad produceert. Populaties van Japanse duizendknoop kunnen een verhoogde erosiegevoeligheid tot gevolg hebben: in de winter, na de bladval, is de vrijgekomen grond extra onderhevig aan wind en water. Zonder twijfel is de plant een van de schadelijkste neofyten van de Vlaamse flora.

De Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak van de Japanse duizendknoop

Zigzaggende tak van de Japanse duizendknoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanse duizendknoop volgens Ecopedia

Japanse duizendknoop volgens Natuur en Bos