Gewone brunel

Een soort die in Wolvenberg redelijk veel voorkomt is Gewone brunel. Gewone brunel is een plant behorende tot de lipbloemigen. Gewone brunel is een soort van vochtige, schrale tot matig voedselrijke graslanden.

Het is een laagblijvende, enigszins behaarde plant die voorkomt op grazige plaatsen. Gewone brunel groeit voornamelijk in tamelijk intensief gemaaide of op plaatsen met wat betreding. Gewone brunel staat in volle zon maar ook op beschaduwde plaatsen. De bloeitijd is van mei tot oktober.

De stengel is vierkantig en onderaan kruipend en wortelt regelmatig. Ook vertakt de liggende stengel zich. De bloeistengels stijgen op en dragen bovenin een tros met bloemen die zeer gedrongen is. Als de bloeiwijze is uitgebloeid en de kronen zijn afgevallen lijkt het geheel op een klein bijenkorfje.

Meerdere Gewone brunels bij elkaar

Meerdere Gewone brunels bij elkaar

Bovenaanzicht van een groepje Gewone brunels

Bovenaanzicht van een groepje Gewone brunels

Een uitgebloeide Gewone brunel

Een uitgebloeide Gewone brunel ziet er uit als bijenkorfje, vandaar soms de naamgeving ‘een bijenkorfje’