Menu

Floristisch Onderzoek Natuurpunt Antwerpen Stad (FONAS)

Jaarlijks worden alle groene plekken in ons werkgebied bezocht door de Werkgroep FONAS. Per “groengebied” worden alle planten in een lijst genoteerd met enkele interessante evoluties.

Onder leiding van Erik Molenaar en met geïnteresseerde vrijwilligers met de nodige kennis van flora worden van april tot september alle gebieden gemonitord. De werkgroep staat open voor nieuwe vrijwilligers die zich willen vervolmaken in plantenkennis.

Ook de leden van andere werkgroepen, zoals de vogelwerkgroep, zijn welkom. Het is interessant te weten welke planten en vogels elkaar nodig hebben. Mochten andere werkgroepen of individuen met kennis van een diersoort willen aansluiten dan kan dit alleen maar de waarnemingen verrijken.

Alle gegevens die FONAS verzamelt worden per jaar en per gebied op volgende website geplaatst.

Mexicobruggen

FONAS: De Mexicobruggen op het eilandje, 10-09-2019

Met zes deelnemers staan we aan de brug op de Zuidkaai van het Houtdok. De laatste jaren is de buurt haast compleet volgebouwd met torenflats en de havenactiviteit

Lees meer

FONAS: Begraafplaats Middelheim, 13-08-2019

Acht van onze stadsonderzoekers komen samen aan de ingang, waar we al meteen Sikkelklaver kunnen noteren, al leek éen aanvankelijk ook wat op Smalle rolklaver. We determineren ook

Lees meer

FONAS: Stadspark, 16-07-2019

We zijn met tien deelnemers om de vijver te onderzoeken. Het ziet er al helemaal anders uit dan vorig jaar. Enorm verdichte oevervegetaties verstikken al wat we ooit

Lees meer