Menu

Floristisch Onderzoek Natuurpunt Antwerpen Stad (FONAS)

Jaarlijks worden verschillende groene plekken in het werkgebied van Natuurpunt Antwerpen Stad bezocht door de Werkgroep FONAS. Per “groengebied” worden alle planten in een lijst genoteerd met enkele interessante evoluties.

Joris De Rycke monitort deze groengebieden samen met geïnteresseerde vrijwilligers en leden. Iedereen die zich wil vervolmaken in plantenkennis, is hartelijk welkom.

Ook de leden van andere werkgroepen, zoals de vogelwerkgroep, zijn welkom. Het is interessant te weten welke planten en vogels elkaar nodig hebben. Mochten andere werkgroepen of individuen met kennis van een diersoort willen aansluiten, dan kan dit alleen maar de waarnemingen verrijken.

Alle gegevens die FONAS verzamelt worden per jaar en per gebied op volgende website geplaatst.

hondsdraf

FONAS – Floristisch onderzoek en monitoring Natuurpunt Antwerpen Stad 2024

Fotodatabank NAS Jaarlijks worden verschillende groene plekken in het werkgebied van Natuurpunt Antwerpen Stad bezocht door de Werkgroep FONAS. Per “groengebied” worden alle planten in een lijst genoteerd

Lees meer
Knoopkruid, zicht op de hoofdjesbloem en bladen

FONAS – Floristisch onderzoek van Natuurpunt Antwerpen Stad 2022

Onze werkgroep FONAS start opnieuw met de monitoring van enkele werkgebieden van Natuurpunt Antwerpen Stad. Per “groengebied” worden alle planten in een lijst genoteerd met enkele interessante evoluties.

Lees meer

FONAS: Droogdokken, 06-07-2020

Na een hele periode slechts individueel er op uit te trekken, prikten we toch een datum om de Droogdokken te bezoeken. Onder begeleiding van een wispelturige zon en

Lees meer