Menu

Het speelde al lang zowel bij het bestuur als bij vele vrijwilligers van Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS), om een apart project op te starten, gericht op samenwerking met scholen. Dit werd JONAS (Jongeren Natuurpunt Antwerpen Stad). De jeugd bewust maken van actie voor meer natuur, een beter milieu en duurzame ontwikkeling, is niet alleen heel plezierig om te doen, maar het is ook een noodzaak. Jongeren zijn de beslissers, de uitvoerders en de stemgerechtigden van morgen. Zij zullen later ook hún omgeving moeten beschermen en verzorgen. En, eerlijk, wij laten hun een niet erg fraaie natuurerfenis na. Hierbij willen we niet alleen leerlingen ondersteunen, maar ook hun leerkrachten (bijvoorbeeld door rekening te houden met hun voorstellen, aan te sluiten op de lessen in de school en op de leerplannen en vakoverschrijdende eindtermen). En uiteraard zullen we ouders en grootouders handvatten aanreiken om samen met hun (klein)kinderen speels te leren. Onze actieterreinen liggen in ’t Stad en ons natuurreservaat de Wolvenberg is een uitermate geschikt, klein, mooi, educatief bos. Op 23 juni 2016 gingen we van start. Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van JONAS? Zou je ons graag willen helpen ? Neem dan contact op met ons via: jonas@natuurpuntantwerpenstad.be

Kom naar een JoNAS activiteit

Volgende maanden organiseert NAS volgende JoNAS activiteiten:

Geen Activiteiten