Menu

Onze afdeling en het overkappingsdossier

Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS) heeft een stem in het Oosterweeldossier en dit via verschillende kanalen.

Intendant

De dag dat bekend werd gemaakt wie de job van “overkappingsintendant” zou krijgen, zat er een uitnodiging tot een gesprek met NAS in de mailbox van Alexander D’Hooge. We wilden er zeker van zijn dat de man wist hoe belangrijk zij zijn voor de natuur rond Antwerpen. Het was de intendant na een eerste persoonlijk gesprek duidelijk dat Natuurpunt dé partner is om te betrekken als het gaat over natuur en ecologie. Ook de Natuurpuntafdelingen Waasland en Antwerpen Noord werden aan boord genomen. Sindsdien waren we niet alleen vertegenwoordigd in de bredere stuurgroep, maar ook in de expertengroep ecologie. Die groepen moesten de intendant bijstaan in het zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen die een overkapping van de Antwerpse ring met zich meebrengt.

Ringland

Maar ook met Ringland gingen we een samenwerking aan. We probeerden deze burgerbeweging -meer dan ze het al was- bewust te maken van het belang van een waardevolle groene inrichting van het landschap op een overkapte ring. We schreven mee aan hun ecologische visie in de tweede Ringlandkrant, sponsorden het Ringlandbos en spraken af dat we zouden meewerken aan de concrete uittekening van de groenstructuur die Ringland op een bepaald moment zal presenteren.

GruunRant

GruunRant is een breed samenwerkingsverband van verenigingen, adviesraden, particulieren, bedrijven, boeren,…,maar GruunRant is ook een geografisch gebied. Het gaat om de groene structuur die zich momenteel nog hoofdzakelijk bevindt ten noordoosten van Antwerpen, maar die uiteindelijk heel de stad moet omsluiten. GruunRant staat voor het behoud, het versterken en het verbinden van de groene gebieden rond de stad. Ook in deze groep is onze afdeling vertegenwoordigd. We volgen voor GruunRant de “Werkbank overkapping” op die de intendant heeft opgericht en via onze aansluiting bij de regionale afdeling Natuurpunt Schijnvallei, hebben we ook onze zeg over de aanleg van de A102. We delen in dat verband de visie van GruunRant, die zegt dat die A102, àls hij er komt, geboord dient te worden, zodat het bovenliggende landschap (= de reservatiestrook) zo veel mogelijk gespaard en dus groen blijft. Een aanleg van de snelweg op de reservatiestrook (zoals het origineel gepland was), zou het landschap in het noordoosten van Antwerpen namelijk volledig schenden door een betonnen strook te trekken door wat nu een groene omgeving is.

En nu?

De ontwerpteams die de overkapping van de zes segmenten moeten uittekenen kregen de opdracht om lokale kenners van de ecologische situatie hierin te betrekken. Natuurpunt is hier volgens de ambitienota van de intendant bevoorrechte partner. Bovendien schreven we in de projectdefinitie mee de ecologische randvoorwaarden uit waaraan de ontwerpers zich moeten houden. Er ligt dus nog heel wat werk op de plank.

Bijdragen

Cursus beleidsverkenner – vrijwilligersopleiding

Goesting om aan de slag te gaan met beleid? Eindelijk een cursus die je op weg helpt! Beleidswerk voor Natuurpunt: da’s je vastbijten in een thema, je stem

Lees meer

Park Brialmont masterplan

Het natuurreservaat Wolvenberg/Brilschans maakt vanaf nu deel uit van het Park Brialmont. Al zijn er nog heel wat waters te doorzwemmen voor de plannen, zoals in het masterplan

Lees meer

Een hart voor de natuur? Hou je hond aan de lijn!

Loslopende honden kunnen heel wat schade aanrichten in natuurgebieden. Nu het broedseizoen is aangebroken, zijn loslopende viervoeters zeker uit den boze. Ga je graag wandelen met je hond?

Lees meer