Menu

Omvormen van een bestaande tuin of inrichten nieuwe tuin

Met een nieuwe tuin kan je nog alle kanten uit. Bij bestaande tuinen moet je rekening houden met wat al aanwezig is. Meestal is dat een voordeel.
In een bestaande tuin zijn er dikwijls oude(re) bomen en struiken aanwezig. Ze geven direct ‘body’ aan je tuin. Beetje bij beetje kan je je tuin dan omvormen tot een voor vlinders interessantere tuin door het gericht zetten van nectar- en waardplanten bijvoorbeeld.

Bij aanplant van nieuwe bomen, struiken en hagen houdt je best rekening met de schaduwwerking ervan, zowel voor vlinders als voor jezelf. Vlinders houden van zon. Vlinders zoeken enkel de schaduw op als het echt te warm is. Plant ook niet te dicht, bomen en struiken groeien sterk in hoogte én breedte.

Omheining

Hagen en heggen bieden beschutting, voedsel en nestgelegenheid voor allerlei dieren. Ze vormen dan ook de meest diervriendelijke omheining voor je tuin. Heb je niet voldoende plaats of heb je een ommuurde tuin, dan zijn er nog andere mogelijkheden. Je kan een muur of schutting laten begroeien door klimplanten. Een andere mogelijkheid is een vlechtwerk van wilgentenen of andere natuurlijke materialen. Vlinders vinden er beschutting.

Belang van gifvrij beheer

Het grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddelen is één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van dagvlinders. Bestrijdingsmiddelen doden niet alleen rupsen. Ook vlinders die even gaan uitrusten op een plant die met bestrijdingsmiddelen is behandeld kunnen sterven.
In een siertuin heb je helemaal geen bestrijdingsmiddelen nodig. Als je een gevarieerde beplanting hebt en je de juiste plant op de juiste plaats zet, zal je weinig te maken krijgen met ziekten en plagen. En gaat er toch nog eens iets mis, relativeer het probleem dan ook. Planten kunnen best wel tegen een stootje.

Van voedselrijk naar voedselarm

Voedselarme graslanden zijn rijker aan bloemen dan voedselrijke. Wanneer je start vanuit een sterk aangerijkte bodem, kan het nuttig zijn om de eerste jaren regelmatig alles kort te maaien zonder te bemesten. Op die manier verwijder je voedingsstoffen. Van zodra er bloemen en kruiden opduiken ipv enkel gras, kan je minder gaan maaien of gefaseerd gaan werken.
Op vochtige en van nature voedselrijke bodems is het soms onmogelijk om verder te verarmen. Je kan er kiezen voor een ruigte. Ruigtekruiden als Kattenstaart, Wilgenroosje, Grote wederik of Koninginnekruid zijn vaak ideale nectarbronnen.

Beetje geluk

Je hebt natuurlijk niet alles zelf in handen. Of je veel of weinig vlinders naar je tuin kan lokken is ook afhankelijk van de omgeving waarin je tuin ligt. Een tuin in een kleinschalig landschap met veel bloeiende planten zal sneller verschillende soorten vlinders op bezoek krijgen dan een ingesloten stadstuintje. Laat je echter niet ontmoedigen: ook op een terras of in de allerkleinste stadstuin, zelfs in bloembakken zullen nectarrijke planten vrolijke fladderaars aantrekken.

Deze tuintips werden uitgewerkt in samenwerking met Velt.