Menu

Ook in je eigen tuin kan je zelf iets doen voor vlinders. Gladgeschoren gazons met een coniferenrij ernaast hebben niet veel te bieden aan vlinders. In een meer natuurlijke tuin liggen veel meer kansen voor alle levensstadia van vlinders. En het vraagt vaak ook nog minder onderhoud.
Vlinders hebben nood aan waardplanten, veel nectarrijke bloemen ook in voor- en najaar, variatie in soortensamenstelling en hoogte van je planten, inheemse planten waar mogelijk, wildere hoekjes om te verpoppen of te overwinteren en uiteraard geen pesticiden.

Hieronder vind je alvast enkele tips om je tuin ‘vlindervriendelijk’ te maken:

Plantenkeuze - Waardplanten

Volwassen vlinders zijn niet zo kieskeurig en drinken nectar van verschillende soorten bloeiende planten. Rupsen daarentegen, voeden zich meestal maar met 1 of enkele soorten.

Vlinders gaan dus gericht op zoek naar deze planten. De planten waarop vlinders hun eieren leggen worden waardplanten genoemd.

Welke vlinders kiezen voor welke waardplanten?

 • Koninginnenpage: Wilde peen, maar ook op het loof van Wortel, Venkel en Dille
 • Groot en Klein koolwitje: koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals Damastbloem en Koolzaad, Oost-indische kers
 • Klein geaderd witje: kruisbloemigen, zoals Look-zonder-look en Pinksterbloem
 • Oranjetipje: Look-zonder-look, Pinksterbloem en Judaspenning
 • Citroenvlinder: Vuilboom, Wegedoorn
 • Kleine vuurvlinder: Schapenzuring, Veldzuring
 • Boomblauwtje: Vuilboom, Klimop, Struikhei, Hulst, Wegedoorn, Vlinderstruik en Kattenstaart
 • Icarusblauwtje: diverse klaversoorten zoals Hopklaver, Rolklaver en Gewone rupsklaver
 • Distelvlinder: diverse distelsoorten, Kleine klit, Kaasjeskruid en brandnetels
 • Atalanta: Grote en Kleine brandnetel
 • Dagpauwoog: Grote brandnetel
 • Kleine vos: Grote brandnetel
 • Gehakkelde aurelia: Grote brandnetel, Hop, Iep, Aalbes
 • Landkaartje: Grote brandnetel
 • Bruin en Oranje zandoogje: allerlei grassoorten
 • Bont zandoogje: breedbladige overblijvende grassen zoals Pijpenstrootje en Witbol
 • Kleine parelmoervlinder: Akkerviooltje maar ook andere soorten viooltjes

Hoe kan je waardplanten toepassen in je tuin?
De meeste waardplanten zijn inheemse soorten. Je kan waardplanten op verschillende manieren in je tuin inpassen.

Bloemenweide

In graslanden komen van nature heel wat waardplanten voor. Door een stukje van je gazon niet te bemesten en minder regelmatig te maaien, komen die vaak vanzelf: Rolklaver voor het Icarusblauwtje, Schapenzuring voor de Kleine vuurvlinder, grassen voor zandoogjes en dikkopjes. Neem dus een stuk van je tuin in graslandbeheer (2 of 3 keer per jaar maaien en afvoeren, zonder bemesten). Vergeet niet om bij elke maaibeurt een stukje te laten staan. Door variatie aan te brengen, is er op elk moment wat te vinden voor de vlinders en hun eitjes, rupsen en poppen.

Bomen, struiken en klimplanten

Met bomen, struiken, klimplanten, hagen en heggen geef je structuur aan je tuin. En als je de juiste soorten kiest, leveren ze tegelijk ook voedsel voor vlinders. Vuilboom, Hulst, Wegedoorn, Iep, Aalbes, Klimop en Hop zijn goede structuurvormers, en tevens belangrijke waardplanten.

Brandnetels

Brandnetels zijn niet de meest geliefde planten in een siertuin. Toch zijn ze heel belangrijk, want ze vormen voor verschillende vlindersoorten de enige voedselbron. Het zijn de waardplanten van Kleine vos, Dagpauwoog, Atalanta, Landkaartje en Gehakkelde aurelia. Landkaartje en Dagpauwoog kiezen brandnetels die op een vochtige plek in de halfschaduw groeien tegen een bomen- of struikenrand. Kleine vos verkiest brandnetels in de zon.
Kijk dus eens of je ergens een wild hoekje met brandnetels kan laten staan. Nabij de composthoop schieten ze vaak vanzelf op.
Een plekje met brandnetels kan je aantrekkelijker maken door het in een vorm te snoeien zoals je met Buxus doet.
Ook jij kan trouwens meegenieten van de brandnetels waar geen rupsen op zitten. Er zijn tal van lekkere recepten met brandnetels: brandnetelsoep, brandnetelkaastaart, brandnetelsouffl√©, sausjes…

Waardplant en nectarleverancier in één

Pinksterbloem, Look-zonder-look, Damastbloem en Judaspenning zijn behalve een nectarbron voor veel soorten dagvlinders ook waardplanten voor Oranjetipje en Klein geaderd witje. Distels zijn zowel nectarplant voor veel soorten vlinders, als waardplant van de Distelvlinder.

En op zandbodems is Sporkenhout de absolute topper: nectar gedurende een lange periode, en waardplant voor Boomblauwtje en Citroenvlinder.