Park Brialmont masterplan

Het natuurreservaat Wolvenberg gaat binnenkort deel uitmaken van het Park Brialmont. Althans volgens het masterplan Park Brialmont.

Al zijn er nog heel wat waters te doorzwemmen voor de plannen, zoals in het masterplan gepresenteerd, gerealiseerd zullen zijn.

Een groter doel van het masterplan is de deelgebieden Brialmont, Wolvenberg, Wolvenberg Bis en Villegaspark onderling beter te verbinden.

Merge Brialmont ring

Een kaart die een idee geeft van de ligging van de omwalling t.o.v. het gebied

Park Brialmont

De naamgeving geeft ook al een idee van het doel van het masterplan, meer nadruk leggen op de historische waarde van dit deel van Berchem. Het geheel van deelgebieden maakte ooit deel uit van de grotere Brialmont-omwalling zoals die liep waar nu de ring loopt.

Voor een idee over de historiek van Wolvenberg.

Historiek Wolvenberg

Brialmont

Er zijn meerdere deelprojecten, Brialmont krijgt een meer zichtbare toegang en wordt heringericht met zonneterrassen en een landschap met bosschages. Bosschages zijn kleinere oppervlakten bomen en struiken. Een deel van het park zal nog meer op mensenmaat worden gemaakt.

Ook wordt er meer nadruk gelegd op de historiek van Brialmont. Dit deel van het masterplan wordt momenteel uitgevoerd.

Fietspad en geluidswal

Het ringfietspad, dat een afscheiding vormt tussen Brialmont en het stukje natuurreservaat dat NAS beheert, zal opschuiven richting de ring. Ook zal er een geluidswal komen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er zal overblijven van het kleine stukje natuurreservaat aan de Brialmont-kant van de ring.

Wolvenberg

Wolvenberg Bis, het deel ongeveer ten zuidwesten van de voetgangersbrug, wordt dan een openbaar park, ook met een bosschagelandschap.  Verder worden hier twee wadi’s,insijpelzones voor regenwater, aangelegd. Regenwater van de Singel zal gebruikt worden om de wadi’s van water te voorzien. Riet in de wadi’s zal het water zuiveren. Ook komt er een vlonderpad dat door of langs deze wadi’s zal gelegd worden.

Waterreservoir wolvenberg

Wolvenberg, zicht op de in aanleg zijnde wadi (foto maart 2019)

Enkel pad

Een verandering voor onze Wolvenberg zal zijn dat er nog slechts één pad zal zijn dat door de Wolvenberg leidt. Met dit project is men overigens nog niet begonnen.

Ecobrug

Een deelproject dat nog niet direct voor vandaag of morgen is, is de ecobrug, die een verbinding voor mens, dier en plant zou gaan vormen tussen Wolvenberg en Park Brialmont. Deze brug zou in de plaats komen van de voetgangersbrug.

Timing

Overigens zal de herinrichting van Park Brialmont en de ingebruikname van de wadi’s nog dit jaar een feit zijn. Andere deelprojecten kunnen later ingepland worden.

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen,  een link naar het masterplan zelf. Overigens werd dit masterplan opgemaakt in samenwerking met o.a. Natuurpunt Antwerpen Stad. Daarnaast ook nog een link naar de site van Vespa waarop ook wat (simulatie)foto’s te zien zijn.

Park Brialmont Masterplan

Park Brialmont volgens Vespa