Park Brialmont masterplan

Het natuurreservaat Wolvenberg/Brilschans maakt vanaf nu deel uit van het Park Brialmont. Al zijn er nog heel wat waters te doorzwemmen voor de plannen, zoals in het masterplan gepresenteerd, gerealiseerd zullen zijn.

Een groter doel van het masterplan is de deelgebieden Brialmont, Wolvenberg, Wolvenberg Bis en Villegaspark onderling beter te verbinden.

Park Brialmont

De naamgeving geeft ook al een idee van het doel van het masterplan, meer nadruk leggen op de historische waarde van dit deel van Berchem. Het geheel van deelgebieden maakte ooit deel uit van de grotere Brialmont-omwalling zoals die liep waar nu de ring loopt.

Voor een idee over de historiek van Wolvenberg.

Historiek Wolvenberg

Brialmont

Er zijn meerdere deelprojecten, het Park Brialmont bestaat uit het Villegaspark, Wolvenberg en het Brilschanspark. Wolvenberg bestaat op zijn beurt uit het natuurreservaatgedeelte en het Natuurpark Wolvenberg. Dat laatste gedeelte bevat de twee grote waterbuffers, een natuurspeeltuin en een strook erkend natuurreservaat langs de spoorwegberm.

In het natuurpark komt ook het Natuurhuis Brialmont en zal meer nadruk worden gelegd op de historiek van de Brialmontomwalling. Dit deel van het masterplan wordt momenteel uitgevoerd.

Fietspad en geluidswal

Het ringfietspad, dat dwars door het stukje natuurreservaat in het Brilschanspark loopt, zal opschuiven richting de ring. Ook zal er een geluidswal komen.

Wolvenberg

In het Natuurpark Wolvenberg ongeveer ten zuidwesten van de voetgangersbrug, zijn twee wadi’s, insijpelzones voor regenwater, aangelegd. Regenwater van de Singel zal gebruikt worden om de wadi’s van water te voorzien. Een filter moet het water zuiveren.

Waterreservoir wolvenberg

Wolvenberg, zicht op de in aanleg zijnde wadi (foto maart 2019)

Ecobrug

Een deelproject dat nog niet direct voor vandaag of morgen is, is de ecobrug, die een verbinding voor mens, dier en plant zou gaan vormen tussen Wolvenberg en Brilschans. Deze brug zou in de plaats komen van de voetgangersbrug.

Timing

Overigens zal de herinrichting van Park Brialmont en de ingebruikname van de wadi’s nog dit jaar een feit zijn. Andere deelprojecten kunnen later ingepland worden.

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen,  een link naar het masterplan zelf. Overigens werd dit masterplan opgemaakt in samenwerking met o.a. Natuurpunt Antwerpen Stad. Daarnaast ook nog een link naar de site van Vespa waarop ook wat (simulatie)foto’s te zien zijn.

https://www.natuurpuntantwerpenstad.be/nieuws/park-brialmont-masterplan/

https://www.agvespa.be/sites/default/files/download-item/park_brialmont_masterplan.pdf

https://www.agvespa.be/projecten/park-brialmont#over