Menu

Van oorsprong moerassig gebied

De vesten van de Brialmontomwalling, die het landschap van Wolvenberg bepalen,  zijn veelal aangelegd in moerassig gebied. De moerassen die van nature langs de omwalling lagen hebben de grote vijvers snel van waterplanten en waterdieren voorzien. Daar de vijver op Wolvenberg weer een overblijfsel is van die vesten, komen er nog dieren en planten in voor, die hier altijd in de omgeving leefden.

Tussen de struiken zitten bijvoorbeeld padden en watersalamanders en allerlei slakken. In de vijver vindt men verschillende vissen zoals Blankvoorn, Bittervoorn, Bliek, Snoek, Karper en Paling. Die laatste twee horen hier eigenlijk niet, maar zijn uitgezet door vissers. Zo huizen er ook enkele schildpadden in de vijver. Soms kun je ze zien zonnen aan de rand. Dit is echter totaal onnatuurlijk, daar het achtergelaten huisdiertjes betreft. In het water groeien algen en allerlei waterplanten. In en langs het water groeien Schietwilgen en iets hoger staan Iepen en Meidoorns. Sommige Schietwilgen zijn al erg oud en worden bewoond door vleermuizen.

ATV-reportage over De Wolvenberg

ATV heeft in 2018 een reportage gemaakt van natuurgebied De Wolvenberg, onder deskundige begeleiding van Koen Van Keer.

 

Bekijk het filmpje hier

Vijver is een grondwatervijver

De vijver van Wolvenberg is een niet-gedempt deel van de Brialmontgracht van oorspronkelijk ca. 650 meter lang, die ononderbroken liep van de ‘Berchemse Poort’ tot aan de spoorweg. Hiervan rest nog zo’n 120 meter, ca. 1 hectare wateroppervlak. De Zilverbeek, de grensbeek tussen Mortsel en Berchem, die hier vroeger in uitkwam, is afgekoppeld, waardoor het water min of meer stilstaat en veel slib zich ophoopt in de vijver. De vijver is daarom een grondwatervijver, de waterspiegel ligt zelfs onder het niveau van de autostrade. De Zilverbeek is nu afgeleid naast de spoorweg en verdwijnt in een duiker onder de snelweg, richting Wolvenberg, maar bereikt geenszins het ‘Verloren Water’. Er zijn echter plannen om de beek binnenkort opnieuw aan te sluiten op de vijver van Wolvenberg.

Kazemat gebruikt door vleermuizen

Restanten van militaire gebouwen

Onder de heuvel van Wolvenberg zitten nog restanten van militaire gebouwen. Een deel daarvan, de kazemat, is nu ingericht als vleermuisverblijf. Temperatuur en vochtigheid zijn hier ideaal voor overwintering van deze fascinerende zoogdiertjes. Op de oude muren zie je wel eens een Muurvaren staan. Het kalkrijke metselwerk van die tijd heeft voor een goede voedingsbodem gezorgd. Waar de muur te zien is lag een brug over de vest. Je kunt er nog zien hoe hoog het water vroeger in de vest stond.

Verbinding met groene omgeving

Wolvenberg wordt afgezoomd door de spoorweg en de Singel, die op en in de omwalling zijn aangelegd. Deze gedeelten bestaan veelal uit grasland. Het is de bedoeling dat deze graslanden een natuurlijke verbinding tot stand brengen tussen allerlei gebieden. Het natuurgebied Wolvenberg maakt namelijk deel uit van een grotere groene as die zich uitstrekt van de Schijnvallei in het Provinciaal Domein Ter Rivierenhof (Deurne) naar de Scheldeoevers van de Hobokense Polder. Langs de spoorweg ligt het natuurverbindingsgebied naar de Konijnenwei, Petroleum-Zuid en Hobokense polder. De spoorbrug aan het station maakt een verbinding naar het natuurgebied Klein-Zwitserland, en het vliegveld van Deurne. Het is de uitdrukkelijke wens van vele natuurliefhebbers, waaronder Natuurpunt, dat deze groene gordel behouden en uitgebreid wordt en dat ze kan dienen als verplaatsings- en verspreidingsgebied voor allerlei dieren en planten.

CittA: "Dit zijn de Ardennen naast de Ring"

Niet alleen de beheerders van de Wolvenberg en leden van Natuurpunt Antwerpen Stad zijn enthousiast over dit natuurgebied. Ook VRT-journaliste Gitte Van Hoyweghen draagt de Wolvenberg een warm hart toe, bekende ze in CittA (Gazet van Antwerpen).

CittA: "De soundtrack van Antwerpen"

Als je je afvraagt hoe Antwerpen klinkt, dan denk je in eerste instantie aan de typische geluiden van een drukke stad, met veel verkeer en nog meer mensen. Maar er is ook die andere kant, zo ontdekten de makers van ‘De soundtrack van Antwerpen’. En die andere kant, die vind je o.a. in de Wolvenberg.