Gevorderderde cursus natuurfotografieNatuur in de stad

De stad vormt een specifieke biotoop, die ook om een specifieke benadering vanuit het natuurbeheer vraagt. Natuurpunt meent dat ‘natuur in de stad’ veel te weinig aandacht en kansen krijgt en richt daarom een afdeling op in de grootste stad van Vlaanderen: de afdeling Natuurpunt Antwerpen Stad.

En dat er heel wat te verwezenlijken is in Antwerpen, mag duidelijk zijn. Mens en dier hebben nood aan meer groen, maar niet eender welk groen. Het meeste baat hebben we bij kwaliteitsvol groen: plaatsen waar inheemse planten en dieren voedsel vinden en hun ‘diensten’ aan het stedelijk ecosysteem ten volle kunnen vervullen. Slecht ecologisch beheer leidt in een stad al vlug tot onevenwichten, zoals de woekering van soorten die overlast, schade of ziektes veroorzaken. Ook de Antwerpenaar is gebaat bij ‘echte’ natuur.

Bijzondere bomen in bloeiend Berchem

Start aan de ingang van Berchem Station aan de “Panos”. E.Rijckaertplein op één van de bovengenoemde data. Vertrek om 14:00u en aankomst rond 17:00u, in de tuin van Zorgbedrijf Sint Maria, Vredestraat 93, 2600 Berchem. Daar ontvangt NAS jullie met een drankje.

Wij hebben demonstratie materiaal. Je kan vragen stellen of nog wat napraten. Dit is een gegidste excursie over bomen in een stadscontext. Wij vertellen over de meerwaarde, de knelpunten, het determineren, dilemma inheems en exoot, ecologie, fysiologie, en meer! De ideale namiddag voor iedereen die meer wil weten over bomen en de complexiteit van deze in een bruisende stad. Tip: kleed je naar de weersomstandigheden!

Inschrijven gewenst: wandeling@natuurpuntantwerpenstad.be
Niet leden betalen 1 EUR


colofon  ---  sitemap
© 2017 Natuurpunt Antwerpen Stad | volg ons op Volg ons op Facebook