Menu

Bijen op hotel?

Bijen bestuiven als geen ander bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen en vormen zo één van de belangrijkste schakels in onze voedselketen. Nochtans zijn er niet meer dan 10 soorten die soms voor overlast zorgen. Het gaat dan altijd om dieren die in een kolonie bij elkaar leven.

Bijen en wespen worden zeldzamer. In het huidige landschap worden nectar en stuifmeelbronnen, en degelijke nestgelegenheden erg schaars. Bovendien is het intensieve gebruik van pesticiden een groot probleem voor de insecten die de bespoten planten bezoeken.

Wie een bijenhotel plaatst, zet alvast een bescheiden stap om bijen te helpen. Zo’n 60 soorten bijen kunnen nestelen in zogenaamde insectenhotelletjes.Een bewoond holletje in een bijenhotel kan je herkennen aan het dichtgemaakte gaatje. De larven voeden zich met het stuifmeel dat hun moeder achterliet. Pas na de winter komen de volwassen dieren naar buiten.

Waar zet of hang je een bijenhotel?

Je bijenhotel moet zo weinig mogelijk beschaduwd worden en zo min mogelijk regen vangen. Je zet of hangt het hotel dus best zuidelijk georiënteerd. Naast nestgelegenheid is het erg belangrijk dat er van het voorjaar tot het najaar bloeiende planten aanwezig zijn, liefst inheemse soorten. Sommige bijensoorten eten om het even welk stuifmeel. Andere soorten hebben een voorliefde voor een plantensoort, -genus, of –familie. Hoe verder de bloemen van de nestjes staan, hoe moeilijker het voor de bijtjes is om aan stuifmeel te geraken. Sommige soorten solitaire bijen vliegen niet verder dan 500 meter van hun nest. Zet je bijenhotel best niet té laag (omwille van mieren, katten en opspattend vocht). Zet het ook goed vast (laat het niet bengelen) en zet het best niet tussen bomen en struiken (vanwege hoge luchtvochtigheid en schaduw).