Werken op Wolvenberg

Tussen september 2023 en maart 2024 vinden allerlei werken plaats op Wolvenberg. Dat zal ook een invloed hebben op de toegankelijkheid.

De werken dienen twee doelen: bijkomende kansen creƫren voor biodiversiteit en de menselijke bezoekers een betere beleving van het gebied bezorgen.

Ingrepen voor de natuur zijn onder meer de aanleg van bijkomende poelen en uitdieping van bestaande poelen, maar ook her en der meer lichtinval toelaten om een dichtere en meer diverse ondergroei te laten ontwikkelen.

Voor de belevingsverbetering worden bestaande paden heraangelegd en voor een deel ook verlegd. Zo wordt het zuidelijke pad, dat nu op hoogte en parallel met de ring/spoorweg loopt, wat naar het noorden verlegd. Daar komt het – in de vorm van een vlonderpad – achter de aarden wal te liggen en ondervindt de wandelaar dus minder hinder van het lawaai van de ring. Uiteraard verdwijnt dat verkeerslawaai op die plaats nooit volledig, maar de comfortwinst is aanzienlijk. Ter compensatie wordt het bestaande pad op de wal natuurlijk wel opgeheven.

Ook komen er enkele belevingsplekken. Dat zijn plaatsen waar de bezoeker op een houten platform even kan stilstaan en genieten van de omgeving. Onder meer bij de vijver is er momenteel de facto al een plaats waar mensen samenkomen en genieten van het zicht op de vijver en alle leven dat daar aanwezig is. Die plaats wordt bestendigd met zo’n houten platform.

Of delen van het gebied nog toegankelijk zullen zijn tijdens de werken, moet nog bekeken worden. Alleszins willen we je vragen om de instructies op de aangebrachte borden strikt te volgen, zodat ongevallen kunnen vermeden worden.

We kijken uit naar de volwaardige ‘heropening’ van ons natuurreservaat in het voorjaar van 2024!

Nieuwe padenstructuur op Wolvenberg: rood = houten vlonderconstructie