Trage wegen aan zet

De opdracht die Trage Wegen vzw en Regionaal Landschap de Voorkempen uitvoerden voor Stad Antwerpen is afgerond. We willen iedereen nog eens extra bedanken die heeft bijgedragen aan dit veelzijdig project.

Dankzij de uitgebreide inventarisatie die in 2018 opstartte konden we meer dan 600 km trage wegen op de kaart zetten. Die enorme hoeveelheid kilometers aan wandel- en fietsplezier vormde vervolgens de basis om een stadsbreed belevingsnetwerk uit te bouwen langs aangename, groene, rustige, verborgen en bruisende plekken.

De stadsbrede inzichten uit de studie zijn dit jaar goedgekeurd door de stedelijke gemeenteraad. In ieder district is door de colleges en districtsraden kennis genomen van onze adviezen en inzichten. Zij zijn nu aan zet om deze te koppelen aan lopende projecten, onderhoudsmodules en (toekomstige) bestuursambities.

In november organiseert Trage Wegen een inspiratiedag voor stedelijke en districtsgebonden ambtenaren om de tragewegenreflex breed te verspreiden. Daarmee hopen we trage wegen duidelijk op de kaart te zetten voor de nieuwe bestuursperiode(s).

Alle verdere info vind je op

http://hubspot.tragewegen.be/trage-wegen-antwerpen-najaar-2022?hs_preview=VBcTrjmg-85355482660