Sporkehout of Vuilbastboom

De Wolvenberg heeft eens te meer een geheim prijs gegeven. Een struik van de Sporkehout of Vuilbastboom  heeft genoeg blad en bloem zodat hij als zodanig herkend kan worden. Het rode cirkeltje op onderstaand kaartje geeft de locatie aan van de struik. Ik heb tot op heden geen weet van andere Sporkehout struiken in Wolvenberg. De soort schuwt droogte en blootstelling aan sterke winden.

Locaties

Locatie van de struik Sporkehout (rood bolletje) en locatie van de citroenvlinder (groen bolletje).

De struiken van het sporkehout of vuilbastboom zijn inheems, en zeer algemeen voorkomend, maar daarom niet minder interessant. Sporkehout bloeit van mei tot augustus en is dus voor  bijen een bron van nectar en pollen gedurende een lange periode. Voor vogels zijn de bessen een voedselbron, vogels zorgen dus voor de verspreiding van sporkehout.

De tweeslachtige bloemen groeien uit de oksels van de gaafrandige eivormige bladeren. Uit de bloemen groeien voor de mens giftige steenvruchtjes.

De soort is waardplant voor de dagvlinders citroenvlinder en boomblauwtje.  Van het Boomblauwtje heb ik geen weet van waarnemingen in Wolvenberg. Zelf heb ik wel eens een Citroenvlinder (mannelijk) gezien op de Wolvenberg, moet zo een maandje geleden zijn (15-5-2019, kan ook een week later of vroeger zijn), voor een locatie zie kaartje.

Een trosje bloemen aan de sporkehout

Een trosje bloemen aan een struik sporkehout, lichtjes vergroot