Ruimte voor wilde dieren in de Antwerpse rand

GruunRant stelde haar Plan Bunzing voor en reikte de eerste Grune Schup uit aan de gemeenten Deurne, Schoten en Wijnegem met het gebiedsprogramma Groen Kruis.

‘Met Plan Bunzing straks nog veel meer wilde dieren om ons heen’.

Lees er hier alles over! https://www.gva.be/cnt/dmf20231208_96891295

Randfoto: De bloemrijke ecostrook langs de Hoogmolenbrug. Mooi om te zien, maar ook een ideale oversteekplaats voor wilde dieren. — © JAA