Red de natuur in je buurt. Ook Wolvenberg bedreigd!

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurreservaten drastisch hervormen. De plannen die nu voorliggen betekenen echter de doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurreservaten en voor het realiseren van lokale, kleinere gebieden door natuurverenigingen.

Vorig jaar bleek uit een analyse van cijfers van het VITO dat 3 miljoen Vlamingen geen toegang hebben tot een natuurgebied op wandelafstand van hun woning. Uit de Grote Natuurenquête van Natuurpunt bleek dan weer dat 9 op 10 Vlamingen aangeven natuur op wandelafstand belangrijk te vinden. Net nu de roep om meer natuur op wandelafstand almaar luider klinkt, dreigt de administratie daar het mes in te zetten.

Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven. Wolvenberg bedreigd!

De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen. Die 10ha moet aaneengesloten zijn, dus er mag geen weg door lopen. Die bepaling maakt dat ook ons eigen reservaat Wolvenberg-Brilschans zijn erkenning als natuurgebied dreigt te verliezen. De totale oppervlakte bedraagt wel 12 ha, maar doordat Wolvenberg en Brilschans door de Antwerpse ring gescheiden zijn, wordt de 10ha aaneengesloten gebied niet gehaald.

Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt

Volgens de huidige plannen zal 40% van de subsidies voor de openstelling van de natuurgebieden geschrapt worden. Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers zullen niet onderhouden en uitgebouwd kunnen worden. Zij zorgen er nu juist voor dat natuurgebieden toegankelijk worden voor iedereen. Ook de werking van de bezoekerscentra is ernstig bedreigd. Nochtans komen daar jaarlijks honderdduizenden bezoekers om er hun wandel- of fietstocht te starten, informatie te vinden of een versnapering te nuttigen.

Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen

Natuur die niet onder de bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal op die manier in de kou blijven staan.

Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt

Vlaanderen is één van de meest verstedelijkte regio’s van Europa. De Vlaming die graag wandelt, fietst en jogt in de natuur moet het dan ook vooral hebben van de verschillende grote en kleine natuurreservaten. Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Help de natuur en teken de petitie!

Natuurpunt roept haar leden niet vaak op om actief te mobiliseren. Dat komt omdat we er dikwijls voor kiezen om in overleg tot akkoorden te komen met het beleid. De huidige plannen dreigen ons echter gedeeltelijk vleugellam te maken waardoor we onze kerntaak -het vrijwaren van de weinige natuur die ons in Vlaanderen nog rest- niet meer kunnen uitvoeren. Het is nog niet te laat. Overtuig minister Schauvliege om de huidige voorstellen aan te passen en teken de petitie: http://www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan