Nieuwe bedreiging Hobokense Polder

Een nieuw, megalomaan project vormt een ernstige bedreiging voor de rust en de natuurbeleving in de Hobokense Polder. Op het terrein van de voormalige BP wil Reslea, het vastgoedbedrijf van de Compagnie Maritime Belge (CMB), de Maritieme Campus Antwerpen (CMA) ontplooien.

Een gemiste kans om een betere, natuurvriendelijke bestemming te geven aan deze plek die als het ware in het natuurgebied ligt. Het huidige ontwerp is zo grootschalig dat het helemaal niet verenigbaar is met dit beschermde landschap en een negatieve impact zal hebben op de natuurwaarde ervan.

  • Zes gebouwen, waarvan twee met een hoogte van 50 tot 70 m, zullen een enorme visuele hinder vormen en zullen op een belangrijke route voor trekvogels langs de Schelde liggen.
  • Er zullen tot 3000 werknemers ontvangen worden op een moeilijk bereikbare plaats. Dat zal leiden tot ernstige problemen met de mobiliteit en een bijkomende recreatieve druk uitoefenen op de Polder.
  • Men wil er een heuse evenementenplaza uitbouwen met horecazaken en (luidruchtige) feesten voor en door derden. Dat betekent geluidsoverlast voor de fauna in de Polder en voor de inwoners van de nabije Polderstadwijk en van Burcht.
  • Dit bouwproject is in strijd met het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) dat dergelijke concentratie van kantoren niet toelaat. Dat gaat men omzeilen door het in twee fasen op te splitsen en het RUP te laten aanpassen door de stad Antwerpen à la tête du client.

Het is logisch dat wij met dit plan niet akkoord kunnen gaan. Een nieuwe economische activiteit op de voormalige BP-site moet verenigbaar zijn met het natuurgebied en de omgeving. Daarom gaan we in verweer tegen dit nefaste plan. Alle informatie vindt u op onze website www.hobokensepolder.be/Groenpoort. U kunt ons helpen door mee bezwaar aan te tekenen tegen dit project. Deel deze informatie met vrienden, kennissen en familie. Schrijf u in op onze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar groenpoort@hobokensepolder.be , waar ook alle reacties welkom zijn. Laat onze stem harder klinken!

Teken onze petitie: bit.ly/petitiemca .

Natuurpunt Hobokense Polder