Natuurpunt Antwerpen Stad zoekt steun voor aankoop materiaal in Natuurhuis Brialmont in Berchem

In september 2024 start in principe de bouw van het Natuurhuis Brialmont. Het wordt het eerste natuureducatief centrum in Vlaanderen dat gespecialiseerd is in ‘Natuur in de stad’. Het gebouw komt naast het erkende natuurreservaat Wolvenberg-Brilschans in Berchem.  Wie Natuurpunt wil steunen met een gift voor materiaal in het centrum, vindt daarover meer info op:

https://www.natuurpuntantwerpenstad.be/natuur-in-de-stad/natuurhuisbrialmont/

Een radio-interviewtje mbt de fondsenwerving rond het Natuurhuis Brialmont: