Kropaar

Kropaar komt op meerdere plaatsen in Wolvenberg voor zowel langs de straatkant als langs het natuurwandelpad. Kropaar is een soort uit de grassenfamilie. Kropaar is een zeer algemeen voorkomende soort in drogere graslanden, bermen, ruigten en ruderale gronden. Het vormt pollen en kan soms tot 150 cm hoog worden. Kropaar bloeit kent een bloeiperiode van april tot augustus.

Kropaar in zijn omgeving

Kropaar in zijn omgeving

De aar van Kropaar

De aar van Kropaar

Detail van Bloeiend kropaar

Detail van Bloeiend kropaar, uitstaande helmknoppen en stempels zijn zichtbaar