Infomoment nieuw natuurbeheerplan reservaat Wolvenberg-Brilschans op 16 oktober 2022

Bij de opmaak (elke 24 jaar) van een nieuw natuurbeheerplan voor erkende natuurreservaten, wordt telkens een consultatieperiode ingelast tijdens dewelke mensen input kunnen geven bij het ontwerp van dat beheerplan.

Normaal worden daarvoor enkel ‘gele plakkaten’ aangebracht bij het natuurreservaat, maar onze afdeling koos er samen met de stad Antwerpen voor om daarnaast een infonamiddag te organiseren.

Die heeft plaats op zondag 16 oktober in het Natuurpark Wolvenberg (naast natuurreservaat Wolvenberg). Mensen vinden er een infostand en kunnen desgewenst 2 infowandelingen meemaken. Eén door Natuurpunt over het nieuwe natuurbeheerplan en één door de stad over de werken in kader van Park Brialmont.

Het programa is als volgt:

13:00 – opening infostanden AG Vespa (stad Antwerpen) en Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS)

13:30 – start wandeling NAS (door Koen Van Keer)

14:15 – einde wandeling NAS

14:30 – start wandeling AG Vespa

15:15 – einde wandeling AG Vespa

15:45 – sluiting infostanden

Lees ook:

https://www.gva.be/cnt/DMF20221011_95038759

(foto: Luc Pandelaers)