Het wonderbaarlijke ontstaan van een trektelpost in Antwerpen Stad (Oosterweelbocht)

Het zaadje werd in de lente 2018 geplant, toen we hoorden van een man die twintig jaar geleden vanuit zijn dakappartement arenden, buizerds, wouwen en kiekendieven boven de stad naar het zuiden zag vliegen. We besloten met vogelwerkgroep De Stadsmus na te gaan of deze luchtballetten nog steeds boven onze kasseigeörienteerde hoofden plaatsvinden. Het idee van een trektelpost was geboren. Als locatie kozen we een plaats naast de aloude Schelde, machtige levensader en ondanks het gevaar van boten magneet en oriëntatiepunt voor trekvogels. Eerst leek het dak van het MAS ons wel wat, maar als natuurmensen besloten we ons toch op de dijk aan het slikken en schorrengebiedje in de scheldebocht te posteren.

foto Wim Schramme

Om vogels in de vlucht te herkennen zijn een goede kennis van trekroepjes, vliegbeeld en vleugelslagfrequentie vereist. Daarom vroegen we aan vogelexpert Koen Leysen van Natuurpunt CVN om een vogeltrekcursus te geven. 28 enthousiaste deelnemers vernamen in twee theorielessen alles over het waarom en hoe van de vogeltrek, waarna we op 30 september 2018 in de Opstalvallei onze eerste praktijkles volgden. De innemende Bram Van Loock leerde ons te luisteren naar het rinkelende belletje van de voorbijvliegende Heggenmus, de jodelende roep van nieuwsgierige boomleeuweriken en de hoge pieptoon van de Sijs.

 

foto Bessie De Wachter

Op zaterdag 6 oktober 2018 kende onze trektelpost ‘Antwerpen Stad Oosterweelbocht’ een jubelende vuurdoop tijdens Eurobirdwatch, een jaarlijkse simultaantrektelling in 38 Europese landen. Gewapend met verrekijker of fototoestel, thermos en klapstoel bij de hand zagen we vanaf zonsopgang nauwelijks te tellen aantallen vinken voorbijvliegen, met daartussen graspiepers, kneus, spreeuwen, rietgorzen, kwikstaarten en de eerste veldleeuweriken. Een opmerkzame deelnemer ontdekte de eerste gedocumenteerde Watersnip voor onze afdeling, en ter plekke flitste een IJsvogel voorbij.  Op vier luttele uren werden tweeduizend vogels geteld en op www.trektellen.org met de wereld gedeeld. De dag erna werd het nog beter, met wiekende grote zilverreigers, tsjilpende ringmussen en een magnifieke Rode wouw. De weekends erop smulden we dan weer van de eerste kolganzen, roeken, koperwieken, waterpiepers, kepen, wulpen en barmsijzen. Ter plaatse zong de eerste Cetti’s zanger voor ons werkingsgebied.

Tekst door Joeri Claes

foto Lili Claes

We kijken de komende weken o.m. nog uit naar massale trek van ganzen, lijsters, kieviten, appelvinken, barmsijzen en roofvogels. Iedereen is welkom om langs te komen en mee te leren kijken en luisteren naar het jaarlijkse fenomeen van de najaarstrek. We tellen minstens elke zaterdag en zondag vanaf zonsopgang tot zeker de middag. U komt en gaat wanneer u wil, maar om beter op de hoogte te blijven (van extra tellingen, afgelastingen, e.d.) kan u best uw gsm-nummer doorgeven aan Joeri Claes: 0493 208 266.

Meer info: http://trektellen.org/site/info/2127

Wil je via e-mail op de hoogte gehouden worden van andere activiteiten van vogelwerkgroep De Stadsmus?
Stuur dan een e-mail naar vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be

Facebook: https://www.facebook.com/destadsmus
Instagram: #vogelwerkgroepdestadsmus