Gewone vlier

Op de Wolvenberg staan heel wat gewone vlierstruiken. De Gewone vlier verdraagt droge tot vochtige, matig tot zeer voedselrijke grond, verder komt hij veelal voor op stikstofrijke, vaak kalkhoudende grond. In de Wolvenberg komt hij voor langs het wandelpad, met name waar hij kans heeft op wat zon.

Eind januari begint de vlier met zijn bladvorming.Eind mei, en begin juni komt de vlier in bloei. Dichtbij de vlier ontwikkelt zich gedurende de bloei een actief insectenleven, vooral veel vliegen en kevertjes. De meeste vlinders mijden de geur van de vlier liever.

bladvorming Gewone vlier

Eind januari vormt de Gewone vlier zijn bladeren, wat erg vroeg is.

Het blad van de Gewone vlier

Het tegenoverstaand oneven geveerd blad van de Gewone vlier met beginnende bloeiwijze

De jonge stam van de Gewone vlier.

De jonge stam van de Gewone vlier met zichtbare lenticellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewone vlier in bloei

Gewone vlier in bloei