Gewone rolklaver

De rolklaver is een plant uit de vlinderbloemige familie. Het is een lage plant, met liggende tot opstijgende stengels. De verspreid staande oneven geveerde bladeren zijn vijftallig. Zijnerven zijn in de deelblaadjes niet te onderscheiden.

Gewone rolklaver staat in matig voedselrijke niet natte graslanden. Gewone rolklaver heeft een bloeitijd van mei  tot oktober.

rolklaver

Rolklaver, bloeiend maar er zijn ook nog roodachtige knoppen zichtbaar

De bloem van de Gewone rolklaver

De bloem van de Gewone rolklaver ziet er uit als de bloem zo eigen aan planten uit de vlinderbloemigenfamilie

De peulen die typerend zijn voor rolklaver

De peulen, gevormd na de bloei, die typerend zijn voor rolklavers

Gewone rolklaver volgens Ecopedia