Geopunt

Voor de liefhebbers. Op geopunt.be is het mogelijk verschillende kaarten te combineren tot 1 kaart. Er zijn historische kaarten, geologische kaarten, milieu- en natuurkaarten, …. De kaarten die ik heb gezien waren kaarten betreffende bodemtypes, buurtwegen, waterdoorlaatbaarheid, natuurgebieden, rioolbuizen.

Zelf heb ik een hoogtekaart, een luchtfoto en een geologische kaart gecombineerd en geëxporteerd naar een foto. Uiteraard zijn de kaarten afhankelijk van de omgeving en naargelang de persoonlijke interesse zijn andere combinaties misschien interessanter.

 

Voorbeeldkaartje

Afbeelding gemaakt van een hoogtekaart, een luchtfoto en een geologische kaart. Ik heb gekozen voor de omgeving van de Wolvenberg. De roodbruine kleur verwijst naar de Formatie van Diest en de grijsgroene kleur naar de Formatie van Berchem. Met een beetje goede wil zie je het hoogteverschil in de Brilschans.

 

Met datzelfde Geopunt een combinatie gemaakt van een hedendaagse kaart en een historische kaart (1886).