FONAS: Wolvenberg, 18-06-2019

Met een beperkt aantal deelnemers maken we een opname van het grasland aan de ingang (permanent kwadraat), waar dit jaar grote graafwerken plaatsvonden voor glasvezelkabels.

We gaan eerst behoedzaam rond en noteren er aan de lopende band de soorten die onmiddellijk opvallen. Eén ervan is trouwens een kleine pol Biezenknoppen die het al meerdere jaren uithoudt. We kunnen ons alleszins verheugen op de wederkomst van een populatie Bijenorchis, waarvan een uitloper te vinden is tot 10 meter van de talrijkste groep. Akkerkers staat massaal in bloei en als storende neofiet vinden we zaailingen van Stokroos, een oud zeer langs de Singel. Op de vroeger uitgegraven strook is nauwelijks iets teruggekomen, behalve akkeronkruiden en wat Vijfvingerkruid. We hebben ongeveer 100 soorten, op een dik uur tijd.

Veldkruidkers

Veldkruidkers

Daarna gaan we naar de graslandjes langs het spoor, waarnaast nog steeds enorme graafwerken gaande zijn. We prospecteren ruim over 300 meter lang van laag naar hoog. Wat vooral opvalt is het verschijnen van Veldkruidkers. De selectieve konijnenvraat laat niet veel typische grassen zien, vooral Ruige zegge en stroken Handjesgras. In de zoom vinden we wel een heropleving van Bermooievaarsbek. Hoog opgaande ruigtesoorten zijn hier o.m. Koningskaars, Grote teunisbloem, Wouw en Grote kaardenbol. In de rand van de werken is Framboos volledig verdwenen. In de open, kort afgegraasde graslandjes met Bermzegge staat veel Gewone rolklaver in bloei, vergezeld van Frans hertshooi, Jacobskruiskruid en Veldhondstong. Nog iets hogerop vinden we Knolboterbloem in bloei. Van de goudhaverpopulatie is niets te bespeuren, want we laten ons vangen aan kommervormen van Glanshaver. Naast kale open gegraven stroken spoorberm ontwikkelt zich een zee van Grijskruid en Bonte wikke. Aan de verste ingang (van weleer) staat nog steeds een flinke populatie Gewone ereprijs. Langs de ‘nieuw aangelegde weg’ is alleen rulle aarde te zien, waar weliswaar haaientanden en fossiele schelpen voor het rapen liggen, in een zee van kleine akkeronkruiden die hun kop opsteken. We vermelden daar o.a. Mel-, Korrel- en Stippelganzenvoet, Postelein en de eerste terugkomst van de monsterlijke Bastaardhemelsleutel cv  ‘Herbstfreude’.

Daarna gingen we nog kijken naar de vondst van Doorwas op de trambedding van tram 15.

Waarnemingen 18-06-2019 Wolvenberg