FONAS: Voorjaarsflora op de begraafplaats Middelheim, 24-04-2018

Op deze kille voormiddag nemen wij de flora in de schraallandjes onder de loep. Na een korte speurronde aan de ingang komen de herinneringen bij velen al terug. Kleine leeuwentand, Muizenoor, Knolboterbloem, Gewone veldbies, Veldereprijs en Klein vogelpootje… Er staan ook meerdere soorten gras in bloei, zoals Zachte en IJle dravik, Veldbeemdgras, Rietzwenkgras, Straatgras, Rood zwenkgras en Glanshaver. Na de aanhoudende vorstperiode lijken alle soorten de kalender weer te willen bijbenen!

Dit jaar gaan we een andere hoek van de begraafplaats onderzoeken, vooral de omgeving van de oorlogsmonumenten in de westzijde. Onderweg erheen noteren we nog enkele zaailingen van o.a. Californische cipres, Zachte berk, Ruwe berk, Mahonie, Gewone es en allerlei soorten Esdoorn. Er is nog niet intensief gemaaid en de grasmat is opvallend voorzien van enkele zeer geelgroene plekken. Hierin treffen we veel Kluwenhoornbloem en Duinvogelmuur op. We vinden ook Tengere zandmuur, met de typische lange internodiën. Die staat nog niet in vrucht.

Er zijn ook enkele perken met een uitgesproken heideachtig karakter. Hier treffen we een overvloed aan Vroege haver aan, vergezeld van Vroegeling, Zandraket, Muurpeper, Reigersbek en Struikhei aan. Er staat ook veel Hertshoornweegbree, Hazenpootje, Kleine klaver en Liggende vetmuur. Zandhaarmos is er overvloedig aanwezig. Blijkbaar kunnen we nog geen Zandblauwtje herkennen.

Tussen één van de perken heeft zich reeds bloeiende Glanzige ooievaarsbek genesteld, ruim 150 meter van de vroegere vindplaats. Als we naar de ingang terugkeren zien we nog Bleeksporig bosviooltje in bloei. We sluiten de excursie af met 120 soorten.