FONAS: Voor eerst monitoren in het Leeuwerikpark te Berchem, 05-06-2018

Met twee gloednieuwe deelnemers er bij doen we een kijkje in het Leeuwerikpark naast de snelweg. We zijn met negen. Pas als het verkeer volledig stilstaat – comme d’habitude – is het lawaai draaglijk. Het is nog koel en bewolkt als we de lijst aanvatten. Onder de tuinvlieders zien we o.a. Chinese zuurbes, die in vrucht staat. De bessen zijn populair bij lijster-achtigen en de pitten belanden ook in het nabijgelegen natuurgebied. Opvallend dikke sluiergemeenschappen zijn opgebouwd met Hop en Haagwinde. Enkele gazons zijn ongemaaid gebleven (Paasbloemen!), maar ze zijn echt soortenarm, met dominantie van Gestreepte witbol en Kleine klaver.  Onder een beukenheg op dolomiet hebben zich de vorige jaren nog kleine populaties Klein glaskruid tot een dominante ondergroei ontwikkeld. We vinden er wat Langbaardgras, Hoenderbeet en Witte dovenetel. In het gazon ernaast domineren Engels raaigras en Madelief, met lokaal uitbundige aanwezigheid van Kleine leeuwenklauw en Veld-ereprijs. Speenkruid is al onvindbaar.  In de plantsoenen heeft zich een abnormaal grote populatie Gevlekte aronskelk gevestigd (tuinvorm) en in de struiklaag een explosie van een bastaard-Viburnum (Viburnum x rhytidophylloides.) In het gazon staat ook een enorme Hemelboom die honderden zaailingen heeft achtergelaten. Witte paardenkastanje is ondanks het maaien overal zichtbaar. Westwaarts zijn enkele grote Witte abelen en Canadapopulieren verwijderd. In de kruidlaag vinden we nog veel akkeronkruiden, waaronder ook enkele soorten uit het ‘pakske’. Korenbloem heeft zichzelf hier uitgezaaid in de ruigte. We nemen nog nota van de uitdijende massa Overblijvende ossentong en betreuren de achteruitgang van Maarts viooltje in diens zog. Het lijkt erop dat Groot nagelkruid ook hier voet aan wal krijgt.

Opvallende afwezige is Glanshaver: nergens gezien…