FONAS: Vervolg van de droge vijverflora in het Stadspark, 24-07-2018

De noordzijde van de voormalige vest is eveneens volledig uitgedroogd. Met vijf deelnemers onderzoeken we de bodem om de lijst van vorige week aan te vullen. Het centrale deel is eveneens een gebarsten kleilaag, waar van aan de start overal Bruin cypergras wordt opgemerkt. Zomprus is er co-dominant met Rode ganzenvoet, dat vol zit met gallen van Meldeluis. In de dichte begroeiing staat een overvloed aan Goudzuring, Viltige basterdwederik, Blauwe waterereprijs en Waterpunge, allen nog in bloei. Ook Hanenpoot treedt er lokaal overvloedig op. We worden andermaal gefopt door Heen, dat piepjong soms in dichte kussentjes opduikt, maar zich verraadt aan de rijvormige opbouw langs de worteluitlopers. Overal staan zaailingen van Witte esdoorn en Plataan. Er zijn meerdere plekken waar Echt duizendguldenkruid in bloei staat, soms met een honderdtal tegelijk. Pas aan de het eind van rondgang vinden we polletjes Borstelbies, verdroogd in vrucht. Tussen een groepje vegetatieve Goudbessen staat Groene naaldaar in bloei. Bleek cypergras heeft blijkbaar een groot deel van de vijver veroverd en we hopen dat een toekomstige inundatie deze agressieve siersoort kan terugdringen. Eens gevestigd is het nauwelijks weg te krijgen. De lijst is dus aangevuld met een aantal bijkomende soorten. Dit brengt ons totaal in de vijverbodem op 134 taxa. Muhlenbergia mexicana is niet meer opgemerkt.