FONAS: Stadspark, 16-07-2019

We zijn met tien deelnemers om de vijver te onderzoeken. Het ziet er al helemaal anders uit dan vorig jaar. Enorm verdichte oevervegetaties verstikken al wat we ooit aan kleine soorten vonden. Bovendien wordt er met groot debiet grondwater in de vijver geloosd zodat alle planten in het middengedeelte verdrinken. Niemand heeft aan laarzen gedacht, maar dat is ook niet nodig. Soorten van droge graslanden staan hier ook gewoon onder water, van een normale terugkeer van het grondwaterpeil is geen sprake.

Stadspark

Stadspark

Boven aan het poortje zien we om te beginnen al een Oosterse morgenster, met paarse strepen in de bovenste bladen op de stengel. We gaan eerst naar de vindplaats van Kleverige nachtschade kijken en ja, die staat er nog: in bloei. Langs de oever lopen we tot onder de brug. Veel soorten die we hier vorig jaar zagen zijn blijkbaar weg. Dichte matten met Ruige zegge getuigen van een maairegime dat niet is toegepast. Aan de brug hebben we maar een kort lijstje, daar draaien we de andere oever op om een cirkel rond het water te maken. We zien er de eerste exemplaren Bleek cypergras. Opvallend is de toename van Platte rus, die nu haast overal op de meest open stukjes is verschenen. Centraal zijn de wilgen wel verdwenen, maar de rest van de planten staat inderdaad onder water. Veel Duizendguldenkruid bloeit onder water! Alleen Lisdodde, Riet, Ruwe bies en Gewone waterbies kunnen er bovenuit kijken. We vinden op de droge oeverbeschoeiing nog Plataanzaailingen en her en der Witte esdoorn. Pas aan de overkant van de vijver vinden we Beekpunge en wat Goudzuring in bloei, maar nergens vinden we Blauwe of Rode waterereprijs, Borstelbies of Greppelrus. Welriekende ganzenvoet komt wel al in bloei. En bijna terug aan het vertrekpunt vinden we een mooie populatie Heen in bloei, die moet concurreren met duizenden exemplaren Bleek cypergras….

Blijkbaar is de inlaat van grondwater niet helemaal correct, want in de Van Eycklei staat een unit van 4 grote machines die (de uitleg staat erbij) ‘verontreinigd grondwater saneren’ en in de vijver lozen. Tiens, hoe kan dat nu?

Waarnemingen, vijver Stadspark 16-07-2019