FONAS: Op de Kleine Ring in het complex Vogelzang, 04-09-2018

Met zes zijn we om de graslanden te onderzoeken. We konden ook het park ingaan, maar daar is niets van vegetatie heel gebleven. De autostradebermen zijn naar slechte gewoonte allang niet meer als waardevolle graslanden beheerd. Het maaisel blijft geklepeld achter en de bodem verstikt met rottend materiaal waar alleen meerjarige ruigtesoorten voordeel aan hebben.

Aan de oprit naar de A12 ligt ons mooiste schraalland, grotendeels bestaande uit afgestorven grassen. Momenteel is het bloeiende Schermhavikskruid dominant, gevolgd door Knoopkruid, Frans hertshooi, Gewone rolklaver en Gewoon struisgras. Overal staan rozetten van Knolboterbloem. Eén Margrietje staat nog in bloei, evenals wat Jakobskruiskruid en Veldlathyrus. We hebben al gauw 50 soorten bijeen. Als je de afgestorven grassen opzij vouwt zie je overal de nieuwe scheuten van Gewone veldbies. Achteraan, op het schraalste punt, is de bodem nog deels zichtbaar, bedekt met kleine plukjes Korstmossen. Het is dan ook een ware verrassing om de duizenden aartjes van Vroege haver hier te zien. Een kijkje eind april had waarlijk een tovertafereel geweest. Het is ook een goed moment om de kiemplanten van Klein vogelpootje te herkennen, in groot aantal uitkomend tussen de Vroege haver. We speuren de randen nog af, waar de goot rond het complex loopt en kunnen er een grote populatie Klein liefdegras waarnemen, vergezeld van Vlasbekje, Steenkruidkers en Hertshoornweegbree.

We steken de Gerard le Grellelaan over naar de afrit waar enkele plagplaatsen liggen. Ook deze zijn overvloedig gekoloniseerd door Vroege haver, vergezeld van Klein vogelpootje en Schapenzuring. De verruiging eromheen is schrijnend. Opvallend is de vruchtzettende Kraailook tussen de massa Kweek, Akkerdistel en Schermhavikskruid. We nemen nog nota’s van het voetpad, met o.a. Grijskruid, Straatliefdegras, Moeraskers, Avondkoekoeksbloem en Akkerwinde.

Tenslotte gaat ons gezelschap de bermen van de Kleine Ring zelf nog eens op. Ook hier weer een behoorlijke lijst, met als uitschieter toch wel de vondst van Aardaker, op dezelfde plaats als in 2013… Onder de vangrail van de afrit staan een aantal merkwaardigheden zoals Brandpastinaak, Muskuskaasjeskruid, Echt bitterkruid, Groene naaldaar en Wit vetkruid. Een lijstje van bijna 100 soorten.

We hebben zo’n 120 soorten gezien op het erbarmelijkste tijdstip van dit floristisch seizoen. Toch interessant!