FONAS: Monitoring op de Brilschans zijde Wolvenberg, 03-07-2018

Op de Brilschans liggen enkele hooilanden en bospercelen die als natuurgebied bij Wolvenberg worden beheerd en gemonitord. We maken er een streeplijst, ondanks de recente maaiwerken. We vonden er nog een 100-tal soorten. Wat de konijnen niet konden afknagen en wat de zon heel liet staat op de lijst. We zijn vandaag met 10 deelnemers. Annick neemt de nota’s en Miel de foto’s.

We vertrekken aan de tramlus (net buiten natuurgebied) en in de ruigte met o.a. Hemelboom en Witte paardenkastanje vinden we nog heel wat bloeiers, zoals Brunel, Peen, Akkerdistel, Late guldenroede en Bijvoet. Daarna passeren we het Schietwilg broekbos waarin al snel twee Boomvalken worden opgemerkt. Hier zien we o.a. Kraakwilg, Dauwbraam, Gewone smeerwortel, Gewone es met de Essenziekte, Spaanse aak, Noorse en Gewone esdoorn, Zoete kers en een (ooit aangeplante) Laurierwilg die pas in vrucht komt. Achter in het bos staat nog een Aziatische exoot die bijna in bloei staat: Cladastris sinensis.

De gemaaide hooilanden zijn haast verdord en in de randen vinden we nog veel soorten terug, de meesten in zaad. Op Jakobskruiskruid zit een Boomblauwtje. Ook staat er een Hertshooi in bloei dat iedereen als Sint-Janskruid bestempeld. De kelkblaadjes vertonen tandjes die bewijzen dat de plant eigenschappen van een ander Hertshooi in zich draagt. Ook de oliekliertjes zijn divers van grote en weinig in aantal. We noemen het Frans hertshooi en is overal in de omgeving overvloedig aanwezig. Rapunzelklokje is intussen uitgebloeid. Intussen heeft iedereen wel de Boomsprinkhaantjes en ook de Sikkelsprinkhaan gezien. Onder de grassen kunnen we er een tiental op naam brengen. Na wat speuren vinden we Reukgras terug met al lege aartjes. Ook Gewone bermzegge is goed herkenbaar in vrucht. Opvallend grote exemplaren Brede wespenorchis staan in de schaduw. Vera vindt hier zowaar een nieuwe groeiplaats van Groot heksenkruid, dat in bloei staat. Onder de afgemaaide Dauwbramen vinden we vooral Penningkruid, Gewone ereprijs en Bosaardbei. Het groepje gaat nog kijken naar de Vogelkers die nu in vrucht staat en dit jaar gespaard bleef van de ergste insectenvraat. Een boomvalk vliegt laag over: bijna iedereen heeft hem duidelijk gezien. In het bos tegen de brug kunnen we het verschil mooi zien tussen Gladde en Gestreepte witbol. Met de loep duurt het even voor iedereen de naald op de mannelijke bloem aan de rugzijde uit het onderste kroonkafje heeft gezien. Dat is dus Gladde witbol, met de rare haarringen op de stengelknopen. We houden nog even halt aan de nieuwe vindplaats van Groot nagelkruid. Er staat nog een exoot bij, n.l. Stijf ijzerhard. Over de Schans gaan we terug naar het vertrekpunt. We passeren er de vindplaats van Akkerhoornbloem en de massa aangeplante Zelkova’s. De blaadjes en vruchtjes wijzen wel op Zelkova serrata en niet op de Kaukasische zelkova. De zaailingen beneden aan de vijver zijn toch ‘Japanse olm’, met duidelijk gezaagde bladrand en zo’n 13 paar zijnerven. We nemen nog foto’s van Moerasrolklaver in bloei, in een fris graslandje met kwel. Einde van de tocht in de zomerhitte, met boven ons de gierende zwaluwen en achter ons de lachende Groene specht.