FONAS: Monitoring Bocht van Oosterweel, 19-06-2018

Er is nauwelijks iets van de Scheldedijk heel gebleven hier. Enorme cementmolens en afrasteringen sluiten de Sloepenweg af. Dus aan de Bocht van Oosterweel blijven we weg. We mogen de afgesloten kaden langs het sas van de Kattendijksluis onderzoeken en zijn daar de ganse morgen mee bezig. Naast de kasseiflora met Behaard breukkruid en Liefdegrassen vinden we er o.a. Ruw struisgras (of Zilverstruisgras), een zeldzaamheid die het al tientallen jaren uithoudt in de toch veranderende omgeving. De kaden zijn hier niet gedood en dat maakt toch een klein verschil voor de biodiversiteit van onze stad. De muren zijn nog grotendeels met varens begroeid. Op de zuidkade is nog steeds wat Duinreigersbek te vinden. We kunnen de bloeiende planten met details van de vrucht op waarnemingen bussen. Op de lijst staan 153 soorten, en de onderzochte oppervlakte was niet groter dan de sluis!