FONAS: Laar, 28-05-2019

Een slecht moment misschien voor de opname van de straatflora in Borgerhout, maar zo was het vorig jaar gepland. Door werken rond het oude stadshuis wijken we uit naar het Laar. We beginnen op het kerkplein, waar de kasseiflora moeizaam op gang komt: alles is nog piepklein. We vermelden hier Uitstaande vetmuur, Zandhoornbloem, Steenkruidkers, Schijfkamille, Liggende vetmuur, Varkensgras, Straatgras, Moeraskers en Kleine varkenskers. Klassiek dus… Bovendien barst een wolkbreuk los waardoor ons groepje van 8 al snel slinkt tot 6. Wij zijn Karin (foto’s), Annick (lijst), Erik (verslag en obsmapp), verder Marc, Guy, Jean, en de vroege vertrekkers Hilde en Genevève. Langs de kerk is een groenvoorziening aangelegd met enkele bijzonder invasieve soorten. We herkennen o.a. Tuinsalomonszegel en Knopige ooievaarsbek. Deze laatste is al zeer snel uitgezaaid en er staan al exemplaren naast de plantbakken. Verder zien we er o.a. Speerdistel, Oosterse karmozijnbes, Wilde peen, Klein kruiskruid en Veldereprijs. Aan de huizen vinden we enkele mooie keldergaten, met Tongvaren en veel Muursla. De herderstasjes die we checken blijken geen Rood herderstasje te zijn. Aan de Toekomststraat moeten we definitief schuilen en we roepen elkaar soorten toe die we zien. Op het kruispunt groeien Kruipklokje, Peterselie, Haagwinde, Tarwe, Winterpostelein, Kleine brandnetel, Moederkruid e.d.. De Stijve klaverzuring is fout, maar het is de groene (forse) vorm van Gehoornde klaverzuring.

We verkassen naar de Schapenstraat, getuigenis van het landbouwverleden hier, waar we in een steeg met annex garages al direct een rioolkolk vinden gebroeid met Steenbreekvarens, Tongvaren, Mannetjesvaren en Smalle stekelvaren. Er groeit een groot aantal exemplaren van Fijne kervel, dat we eigenlijk quasi nooit zien in Antwerpen. Gisteren vond ik er evenwel Kransmuur, maar we vinden het niet terug. De foto’s zijn allemaal van Liggende vetmuur, verdronken in de plassen. We vullen de lijst nog met een 40-tal soorten aan en vergeten zeker niet te kijken aan de rioolkolk met Mannetjesvaren en Wijfjesvaren, uitgebloeid Kandelaartje, Zandmuur, Muurvaren en de Ruwe berken die op de oude muren groeien. We sluiten af, maar op de terug weg vinden we nog Akkermelkdistel en een fraai keldergat met Zomerlinde, Gele helmbloem, Tongvaren en Japanse mispel. Op het voetpad groeien uitgebloeide Bosviooltjes en de donkere blaadjes doen al vermoeden dat het om een cultivar gaat.

Waarnemingen, Borgerhout 28-05-2019