FONAS: Kielsbroek, 02-07-2019

We spreken af op de grens van Kiel en Hoboken. We vertrekken aan de voet van de Herenpolderbrug, waar door afspoeling een fraaie zoutflora in de bermen staat. Smalle rolklaver staat met honderden in bloei, vergezeld van Hertshoornweegbree, IJzerhard, Platte rus en her en der een plukje Rode schijnspurrie. In de kalkrijke bermen zien we ook Slaapmutsje, Bonte luzerne, Frans hertshooi, Echt bitterkruid, Grijskruid, Avondkoekoeksbloem, Jacobskruiskruid, Dauwbraam en Bezemkruiskruid, alles in bloei. In het gazon van het tankstation ontdekken we o.a. Zandmuur, Zandhoornbloem, Kleine klaver, Uitstaande vetmuur en tenslotte een massa Kransmuur in vrucht, zo onverwacht fors dat we het haast als iets onbekends wilden ingeven.

Verder in het Kielsbroek kunnen we op de straat o.a. Groene naaldaar, Gewoon langbaardgras, Harig vingergras, Kleine varkenskers en Straatliefdegras in bloei zien gaan. In de gazons van de bedrijven staan ook enkele eenzame scheuten Japanse bamboe, zo’n 25 meter van de aanplant.

Kleinbloemige amsinckia

Kleinbloemige amsinckia

Aan de overslag van groenten en fruit hangt een bedwelmende geur van overrijpe meloenen. Hier vinden we een massa urbane soorten bijeen, zoals Bastaardsneeuwbes (Symphoricarpos x chenaultii),  Sering, Beklierde nachtschade, Muurleeuwenbek, Bleekgele droogbloem, Vertakte en Kleine leeuwentand, Zandteunisbloem, Kleverig kruiskruid en Tomaat. Ook verderop in de industriestraat zijn grote werven gaande. We vinden er o.a. diverse Koolsoorten, Kleinbloemige amsinckia (foto boven), Bolletjesraket, Amerikaanse kruidkers en Dichtbloemige kruidkers. Deze is dof donkergroen zoals Steenkruidkers, maar met duizenden nauwelijks een millimeter grote bloempjes, die amper uit de kelk zitten. De determinatie wordt niet goedgekeurd… bij gebrek aan details van de vruchten.

Aan een andere werf vinden we nog allerlei fraais en terwijl we gebukt foto’s nemen gaat een gauwdief er met mijn fiets vandoor. Ook al het materiaal dat in de fietszakken zit (lenzen, flora’s, foto-tas met loepen, opladers en batterijen …) verdwijnt in de verte. Volkomen ontredderd sluit ik de excursie af, maar de metgezellen nemen nog verder nota, zodat er ook nog Muizenoortje op de lijst staat.

Waarnemingen Kielsbroek, 02-07-2019