FONAS: Begraafplaats Middelheim, 13-08-2019

Acht van onze stadsonderzoekers komen samen aan de ingang, waar we al meteen Sikkelklaver kunnen noteren, al leek éen aanvankelijk ook wat op Smalle rolklaver. We determineren ook een Knieviltbraam. De hete zomer en het intensief gazonbeheer zorgen ervoor dat een aantal verwachte soorten niet te zien zijn, zoals Knolboterbloem, of Kleine leeuwenklauw. Annick maakt de lijst, die al spoedig een 100-tal soorten oplevert. We zien ook een aantal ‘ongewone’ soorten, zoals zaailingen van Californische cipres en Echte lavendel. Waar tussen de graven niet goed kan gemaaid worden vinden we o.a. Zilverhaver en Zandblauwtje op nogal wat plekken. We fotograferen ook een Echt bitterkruid, dat door de admins nadien wordt herkend als Stinkend streepzaad (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia), een exoot die we kennen van de Haven en langs de spoorwegen. Dit is een geheel nieuw fenomeen! Ook de Bleke morgenster die we aantreffen, met zijn opgeblazen stengel onder de bloeiwijze, hoort in dat rijtje thuis.

Op de vaste plekken van vorig jaar vinden we Struikheide terug, in korte steriele matten, maar op één plek is er bloei te zien, zij het dat er weinig kans is dat zich zaad kan vormen. Er staan in deze periode ook veel Naaldaren (GEEN Ruwe naaldaar!, dat was fout), Hanenpoten en Vingergrassen. Er zijn ook escapes van Vetkruiden, waaronder Siberisch vetkruid (Phedimus hybridus of syn. Sedum hybridum). Daags nadien worden de soorten in discussie nog eens opgezocht en beter bekeken. De lijst wordt nog aangevuld met o.a. Zuring spec. (wsl een gecultiveerde Ridderzuring met afwijkende kenmerken), Wollige munt, een forse Schapenzuring (ook al haast onherkenbaar), Slaapmutsje, Geelrode naaldaar, Knopig helmkruid, Muursla en Grote ereprijs. Glanzige ooievaarsbek, eens zo massaal aanwezig hier,  is niet meer gevonden…

Donkere vetmuur – een rechtopstaand plantje zonder steriele uitlopers –  wordt niet goedgekeurd, wellicht omdat de genaalde bladtop niet duidelijk zo lang was als de bladbreedte en de kelkblaadjes niet spits genoeg.

Waarnemingen 13 augustus Berchem

Vreemd genoeg zijn deze waarnemingen niet individueel consulteerbaar.