Eikenprocessierups

Als u het idee hebt dat u in contact bent geweest met haartjes van de eikenprocessierups ga dan naar de Website van het antigifcentrum.

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups overwintert als pop in de bodem nabij een eik. Na ontpopping  gaat de vlinder naar de top van de boom, meestal een eik, om na paring bij het jonge blad haar eitjes te leggen. Half mei komen larven uit de gelegde eitjes. De processierups zit vooral in gesponnen nesten aan de zonnige zuidkant van de eikenstammen in lanen en parken. De nesten bestaan uit een dicht spinsel met vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen.

 

Een groepje eikenprocessierupsen

Een groepje eikenprocessierupsen

Brandharen

De rups laat haar brandharen los bij verstoring. en deze brandharen kunnen bij contact met de huid irritatie en erger opwekken. De brandharen worden meegenomen door de wind en komen ergens terecht, en blijven ook aanwezig op de plaats waar de rupsen hebben gezeten. De brandharen hebben weerhaakjes en blijven ook langere tijd ‘actief’, dit gaat dan over jaren. Uiteraard wast de regen de haren op termijn wel weg. Losse haartjes zijn met het blote oog moeilijk waarneembaar.

Honden

Honden hebben ook last van de brandharen, zeker als ze de brandharen in de ogen of de bek hebben gekregen. Als de brandharen of rups in de bek van de hond komen kan het nodig zijn onmiddellijk een dierenarts raad te plegen, een tong van een hond kan zelfs afsterven bij contact met een rups.  De ene hond reageert al heftiger dan de andere. Het is sowieso regel om de hond aangelijnd te houden in Wolvenberg, maar wees dus voorzichtig.

Natuurlijke vijanden

Overigens heeft de eikenprocessierups in Wolvenberg natuurlijke vijanden, in de vorm van kevers en vogels, zodat het voor de rupsen onmogelijk is om tot kolonies van gigantische proporties uit te groeien. Maar desalniettemin blijft voorzichtigheid geboden.

Antigifcentrum