Menu

Ringbermen zijn interessante biotoop

Volgens een Europese studie is Vlaanderen de regio met het meest versnipperde landschap. Daardoor vormen begroeide wegbermen bij ons vaak de enige verbindingen waarlangs planten en dieren zich nog kunnen verplaatsen tussen groengebieden.

In Antwerpen vormen de bermen in de ringzone (spoorweg, Singel en Ring) een ecologische corridor tussen alle groene zones in de rand rond Antwerpen, van de Hobokense Polder tot voorbij het Rivierenhof.

Vos, Haas, Bunzing…

Onze vrijwilligers konden al herhaaldelijk vaststellen dat de ringbermen als corridor gebruikt worden door dieren als Vos, Haas, Egel, Wezel, Bunzing, Eekhoorn, verschillende muizensoorten en zelfs Ree. Om nog te zwijgen over de talloze insecten die er leven en die op hun beurt onder andere vele vogelsoorten aantrekken.

Hoe ecologisch een berm functioneert hangt samen met het beheer dat men er uitvoert. Dat besefte de Vlaamse Regering al toen ze in 1984 het zogenaamde “Bermbesluit” invoerde, waarin een aantal richtlijnen staat over hoe er bv. moet gemaaid worden.

Op het terrein worden die richtlijnen om uiteenlopende redenen niet altijd even goed gevolgd.

Ringbermen Turnhoutsepoort krijgen natuurbeheer

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) geeft nu een aantal ringbermen vrij voor ecologisch beheer door Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS).

Heeft dat nog wel zin, gezien de overkappingsplannen?

“Ondanks de onzekere toekomst van de bermen is het belangrijk dat deze zone de hele tijd goed blijft functioneren als ecologisch doorgeefluik tussen het Rivierenhof en de rest van de ringzone” zegt Koen Van Keer, beleidsverantwoordelijke bij NAS. “Daarnaast voorzien zowel de plannen van de intendant als die van Ringland dat de toplaag van bepaalde waardevolle bermen wordt afgegraven en nadien terug wordt gedeponeerd op het nieuwe landschap. Op die manier hopen we een deel van de rijke zaadbank in deze laag te recupereren en de diversiteit in de aanwezige bodemsoorten te behouden”.