Uitstap Vogelwerkgroep ‘De Stadsmus’ naar de Kalkense Meersen

Locatie
Borsbeeksebrug - halte Flixbus

Categorieën No Categories

Datum/Tijd
Date(s) - sep11
08:00 - 15:30


Met duizend hectaren aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten en poelen in een oude meander van de Schelde vormen de Kalkense Meersen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor vele weidevogels, wat het gebied overigens de status van Europees Vogelrichtlijngebied opleverde.
Elk hoekje van de meersen heeft zijn eigen bewoners. De ondiepe sloten en waterpartijen geven nestgelegenheid aan allerlei watervogels, zoals de slobeend en de zeldzame zomertaling. In de rietkragen kan je de fiere blauwborst aantreffen of het drukke lied van de rietzanger horen. In de bloemrijke hooilanden broeden rietgors, roodborsttapuit en sinds kort is zelfs het bedreigde paapje teruggekeerd. De gekraagde roodstaart en de steenuil voelen zich thuis in de talrijke knotwilgen.
Geniet van de rust in één van de laatste stiltegebieden in Oost-Vlaanderen. Natuurgebied Kalkense Meersen ligt tussen de dorpskernen van Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en Wetteren.
We doen aan carpooling. Laat ons weten of je wil meerijden, of je zelf rijdt en/of iemand kunt meenemen.
Afspraak om 8 uur op de Borsbeeksebrug, Berchem aan de halte van de Flixbus.
Inschrijven verplicht via: vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be