Uitstap Vogelwerkgroep De Stadsmus

Locatie
halte Flixbus

Categorieën

Datum/Tijd
Date(s) - apr19
08:00 - 12:00


Uitstap naar het Groot Schietveld in Brecht

Het Groot Schietveld is een natuurgebied in de Antwerpse Noorderkempen. Het gebied is militair domein en wordt actief gebruikt als oefenterrein voor de artillerie. De bossen en natuurwaarden worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het Groot Schietveld is 1571 ha groot en daarmee, op de Kalmthoutse Heide na, het grootste natuurgebied in de provincie. Het bestaat uit een grote, aaneengesloten oppervlakte droge en vochtige heidevennen en hooilanden omringd door een gordel van bossen. In 1988 werd het gebied Europees beschermd als onderdeel van vogelrichtlijngebied ‘Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide, en in 2002 ook als onderdeel van habitatrichtlijngebied ‘Klein en Groot Schietveld‘ , omwille van zijn specifieke heidebiotopen en de aanwezigheid van de meervleermuis en de kamsalamander.

Het reservaat is belangrijk om zijn grote natuurlijke soortenrijkdom, maar is vooral bekend om zijn grote adderpopulatie, die tot de belangrijkste van Noordwest-Europa behoort, en om de meer dan 100 soorten broedvogels, waaronder de wespendief en de nachtzwaluw. In 2017 werden zeven verschillende Slangenarenden foeragerend aangetroffen op 20 augustus.

Indien die dag niet geteld wordt: De Maatjes (Kalmthout)
Ook als leek, aspirant, niet-kenner of natuurgenieter ben je welkom bij de vogelwerkgroep en hun originele uitstapjes, we zitten op Facebook en hebben een beginnend Instagram hashtagje, en de lijst met vogels vind je op waarnemingen.nl en waarnemingen.be onder Vogelwerkgroep De Stadsmus.

Inschrijven verplicht: vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be

We rijden kostendelend met de auto. Graag melden of je wil meerijden en/of je passagiers kunt meenemen.