Groot (her)openingsfeest Park Brialmont

Datum/Tijd
Date(s) - jun22
13:00 - 16:00


In het natuurreservaat Wolvenberg zijn nieuwe poelen aangelegd en de bestaande poelen zijn uitgediept. Er wordt ook geleidelijk meer lichtinval gecreëerd zodat de kruidenrijke natuur de kans krijgt om zich beter te ontwikkelen.

Het padennetwerk werd deels herlegd om betreding buiten de paden zo veel mogelijk tegen te gaan. Op drassige bodems zijn vlonders aangelegd en langs het pad vind je uitkijkpunten met zitbanken.

In het Brilschanspark vormt het historische reliëf van de Brialmont-vesting de basis voor het park. Zo is de schans, het hoger gelegen verdedigingswerk dat bescherming bood aan de lager gelegen barakken, opnieuw zichtbaar door hellingen in gras.

Aan het water werden twee nieuwe verblijfsplekken gecreëerd: een ligweide en een beschutte bomenweide. Het bestaande speelterrein werd vernieuwd en in juni zal het district Berchem hier speeltoestellen plaatsen. Alle parkpaden zijn intussen geopend. Voor fietsers werd er een gescheiden fietspad in bruinrode asfalt aan de buitenzijde van het park aangelegd.

Op 22 juni wordt er een groot (her)openingsfeest georganiseerd om het einde van de werken te vieren. Vanuit de zone aan de Marcel Auburtinlaan zullen wandelingen naar de Wolvenberg begeleid worden waarop de gemaakte keuzes ook worden toegelicht.

Koen Van Keer begeleidt 2 wandelingen: om 13u15 en om 14u30.