Menu

Huismuis


(Mus musculus)

 • Lange staart en oren
 • Grote ogen
 • Grijze vacht zonder scherpe grens tussen rug en buik
 • Status: Algemeen
 • Habitat: In Vlaanderen in of rond menselijke bouwsels

Bosmuis


(Apodemus sylvaticus)

 • Lange staart en oren
 • Grote ogen
 • Geelbruine rug en witte buik met scherpe scheidingslijn ertussen.
 • Status: Algemeen
 • Habitat: Overal waar voldoende dekking is zoals bossen, houtkanten en ruigtes.

Dwergmuis


(Micromys minutus)

 • Klein (kopromplengte 5-8 cm)
 • Staart even lang als lichaam
 • Oren grotendeels onder de vacht verborgen
 • Status: Vrij algemeen
 • Habitat: Hoge dichte kruidlaag zoals hooilanden, rietvelden, graanakkers en ruigtes.

Huisspitsmuis


(Crocidura russula)

 • Spitse snuit
 • Witte tanden
 • Grijze vacht zonder scherpe grens tussen rug en buik
 • Status: Algemeen
 • Habitat: Open en halfopen gebieden zoals weilanden, tuinen en wegbermen.

Bosspitsmuis


(Sorex araneus)

 • Spitse snuit
 • Tanden hebben rode punten
 • Grijze buik en donkerbruine rug
 • Status: Algemeen
 • Habitat: Plaatsen met een goed ontwikkelde vegetatie, waaronder de bodem koel en vochtig blijft: bossen met ondergroei, parken, bermen, heide, duinen en rietkragen.

Dwergspitsmuis


(Sorex minutus)

 • Spitse snuit
 • Tanden hebben rode punten
 • Klein (kopromplengte 4-6 cm lang)
 • Status: Vrij algemeen
 • Habitat: Gelijkaardig aan bosspitsmuis, maar meer in vochtige gebieden.

Aardmuis


(Microtus agrestis)

 • Stompe kop
 • Korte staart (minder dan 1/3 van de kopromplengte)
 • Oren grotendeels bedekt door haren
 • Status: Vrij algemeen
 • Habitat: Vochtige kruidenvegetaties zoals natte hooilanden

Rosse Woelmuis

(Myodes glareolus)

 • Stompe kop
 • Vrij lange staart (30-60% van de kopromplengte)
 • Rossige vacht
 • Status: Vrij algemeen
 • Habitat: Loofbossen met dichte ondergroei.

Eikelmuis


(Eliomys quercinus)

 • Middelgroot knaagdier (kopromplengte 10-17 cm)
 • Sterk behaarde staart
 • Zwart ‘zorro’-masker
 • Status: zeldzaam, maar meest algemene in Vlaanderen van de slaapmuizen.
 • Habitat: Loofbossen met bomen van verschillende leeftijden en veel struiken.