Menu

Floristisch Onderzoek Natuurpunt Antwerpen Stad (FONAS)

Jaarlijks worden alle groene plekken in ons werkgebied bezocht door de Werkgroep FONAS. Per “groengebied” worden alle planten in een lijst genoteerd met enkele interessante evoluties.

Onder leiding van Erik Molenaar en met geïnteresseerde vrijwilligers met de nodige kennis van flora worden van april tot september alle gebieden gemonitord. De werkgroep staat open voor nieuwe vrijwilligers die zich willen vervolmaken in plantenkennis.

Ook de leden van andere werkgroepen, zoals de vogelwerkgroep, zijn welkom. Het is interessant te weten welke planten en vogels elkaar nodig hebben. Mochten andere werkgroepen of individuen met kennis van een diersoort willen aansluiten dan kan dit alleen maar de waarnemingen verrijken.

Alle gegevens die FONAS verzamelt worden per jaar en per gebied op volgende website geplaatst.

Activiteiten van FoNAS

Ben je geïnteresseerd wat er groeit en bloeit in het Antwerpse? Dan kan je mee op excursie met de kenners van FoNAS.

Alle FONAS-excursies staan vermeld onder “Activiteiten”.

sep24

FONAS - Plantendeterminatie

Zurenborg, Antwerpen
okt8

FONAS - Plantendeterminatie

Stadspark hoek Eycklei, Antwerpen Antwerpen